Yahoo Web Search

  1. About 44 search results

  1. Stanisław Antoni Poniatowski was born on 17 January 1732 in Wołczyn (then in the Polish–Lithuanian Commonwealth and now Voŭčyn, Belarus).He was one of eight surviving children, and the fourth son, of Princess Konstancja Czartoryska and of Count Stanisław Poniatowski, Ciołek coat of arms, Castellan of Kraków, who started as a Lithuanian domestic servant.

  2. Stanisław II August, urodzony jako Stanisław Antoni Poniatowski herbu Ciołek (ur. 17 stycznia 1732 w Wołczynie , zm. 12 lutego 1798 w Petersburgu ) – król Polski w latach 1764–1795, ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów .

  3. Stanisław II. August (eigentlich Stanisław Antoni Poniatowski; * 17.Januar 1732 in Wołczyn, Polen-Litauen; † 12. Februar 1798 in Sankt Petersburg, Russisches Kaiserreich) stammte aus dem Adelsgeschlecht der Poniatowskis, wurde 1764 mit Unterstützung der russischen Kaiserin Katharina der Großen zum König von Polen und Großfürsten von Litauen gewählt und regierte bis zu seiner ...

  4. Stanisław Bogusław Leszczyński herbu Wieniawa (ur. 20 października 1677 we Lwowie , zm. 23 lutego 1766 w Lunéville ) – król Polski w latach 1704–1709 i 1733–1736, książę Lotaryngii i Baru w latach 1738–1766, wolnomularz [1] , starosta nowodworski w 1701 i 1703 roku [2] , starosta odolanowski w 1696 roku [3] .

  5. Stanisław Poniatowski (ur.15 września 1676 w Chojniku k. Gromnika, zm. 29 sierpnia 1762 w Rykach) – kasztelan krakowski w 1752 roku, wojewoda mazowiecki w 1731 roku, regimentarz generalny wojska koronnego w latach 1729–1733, generał-lejtnant wojsk koronnych w 1724 roku, pułkownik-komendant regimentu gwardii pieszej w latach 1724–1729, podstoli wielki litewski, podskarbi wielki ...

  6. August II Mocny. Następca Fryderyk Krystian Wettyn. Król Polski: Okres od 5 października 1733 do 5 października 1763 Koronacja 17 stycznia 1734 Poprzednik Stanisław Leszczyński. Następca Stanisław August Poniatowski. Dane biograficzne Dynastia Wettynowie. Data i miejsce urodzenia 17 października 1696 Drezno. Data i miejsce śmierci 5 ...

  7. Strajk (ang. strike) – zbiorowe, dobrowolne powstrzymanie się od pracy lub nauki w celu wymuszenia realizacji określonych żądań. Stosowane jest jako forma nacisku głównie przez pracowników najemnych w celu poprawy warunków pracy i wynagrodzenia

  1. People also search for