Yahoo Web Search

  1. About 325,000 search results

  1. When the Russian army besieged the Polish city of Gdańsk on 27th June 1734, a man dressed in peasant clothing fled the city. But this was no ordinary man. It was Stanisław I, King of Poland. He was fleeing Poland for the second time. His escape led to his second abdication of the Polish-Lithuanian throne. However, his story did not end there. Despite leaving Gdańsk dressed as a peasant, he ...

  2. May 10, 2019 · Stanisław Leszczyński urodził się 20 października 1677 r. we Lwowie jako syn Rafała Leszczyńskiego, podskarbiego wielkiego koronnego i starosty generalnego Wielkopolski, oraz Anny Jabłonowskiej, córki Stanisława, kasztelana krakowskiego i hetmana wielkiego koronnego. W latach 1704–1709 i 1735–1736 był królem Polski; książę Lotaryngii i Baru.

  3. Dec 12, 2022 · Cemetery: Kraków, katedra na Wawelu. Stanisław I Leszczyński (Polish pronunciation: [staˈniswaf lɛʂˈtʂɨɲski]) (Lithuanian: Stanislovas Leščinskis; French: Stanislas Leszczynski) (20 October 1677 – 23 February 1766) was King of Poland, Duke of Lorraine and a count of the Holy Roman Empire (a rank bestowed by Emperor Frederick III ...

  4. Prisoner at Auschwitz. Spouse. Bronisław Leszczyński. Stanisława Leszczyńska (May 8, 1896 – March 11, 1974) was a Polish midwife who was incarcerated at the Auschwitz concentration camp during World War II, where she delivered over 3,000 children. [1] [2] She is an official candidate for canonization (sainthood) by the Catholic Church.

  5. Stanisław Leszczyński Distribution of trace fossils in flysch sediments is in great part conditioned by tiering; that is, the vertical partitioning of trace-producing organisms below the ...

  6. Jan 24, 2023 · Stanisław Leszczyński – dwukrotny król Polski. Pochodził z zamożnych, wielkopolskich rodów magnackich, którzy od wielu pokoleń obejmowali w Polsce ważne urzędy. Stanisław Leszczyński urodził się w 1677 roku. Zdobył dobrą edukację, a jego wybranką życiową była Katarzyna Opalińska.

  7. Stanisław Bogusław Leszczyński herbu Wieniawa – król Polski w latach 1704–1709 i 1733–1736, książę Lotaryngii i Baru w latach 1738–1766, wolnomularz[1], starosta nowodworski w 1701 i 1703 roku[2], starosta odolanowski w 1696 roku[3].