Yahoo Web Search

 1. About 1,150,000,000 search results

 1. Bouvetøya is a volcanic island constituting the top of a shield volcano just off the Southwest Indian Ridge in the South Atlantic Ocean. [42] The island measures 9.5 by 7 kilometres (5.9 by 4.3 mi) and covers an area of 49 square kilometres (19 sq mi), [19] including a number of small rocks and skerries and one sizable island, Larsøya. [43]

  • 23 January 1928; 94 years ago
  • 780 m (2,560 ft)
  • 49 km² (19 sq mi)
  • Norway
 2. Đảo Bouvet Wikipedia tiếng Việt Đảo Bouvet Đảo Bouvet ( tiếng Na Uy: Bouvetøya, trước đây có tên Đảo Liverpool hoặc Đảo Lindsay) là một hòn đảo núi lửa ở cận Nam cực không có người ở phía Nam Đại Tây Dương, về phía nam - đông nam của Mũi Hảo Vọng ( Nam Phi ).

 3. People also ask

  What does Bouvet Island stand for?

  What is the size of the island of Bouvetøya?

  How long is the coastline of Bouvet Island?

  How did Bouvet Island become part of Norway?

 4. Bouvet Island ( Norwegian: Bouvetøya, also historically known as Liverpool Island or Lindsay Island) is an island in the southern part of the Atlantic Ocean. It is in the sub-antarctic areas, 2500 km (1500 miles) south-southwest of the Cape of Good Hope ( South Africa ). [1]

  • 49 km² (19 sq mi), (93% glaciated)
  • Olavtoppen
 5. sco.wikipedia.org › wiki › Bouvet_IslandBouvet Island - Wikipedia

  Bouvet Island ( Norse: Bouvetøya, [1] previously spelled Bouvet-øya [2]) is an uninhabitit subantarctic volcanic island an dependency o Norawa locatit in the Sooth Atlantic Ocean at 54°25.8′S 3°22.8′E Coordinates: 54°25.8′S 3°22.8′E .

  • Uninhabitit
  • BV
 6. This article has been rated as B-Class on the project's quality scale. WikiProject Birds. (Rated B-class, Low-importance) Birds portal. Bouvet Island is part of WikiProject Birds, an attempt at creating a standardized, informative and easy-to-use ornithological resource. If you would like to participate, visit the project page, where you can ...

 7. Iceland là một thành viên của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), cho phép quốc gia tiếp cận thị trường chung của Liên minh châu Âu (EU). Đây không phải là thành viên của EU, nhưng trong tháng 7 năm 2009, quốc hội Iceland, Althing, đã bỏ phiếu ủng hộ đơn xin gia nhập EU,và chính thức ...

 1. People also search for