Yahoo Web Search

 1. About 31,300,000 search results

 1. Bouvet Island ( / ˈbuːveɪ / boo-VAY; Norwegian: Bouvetøya [3] [bʉˈvèːœʏɑ] or Bouvetøyen) [4] is an island and dependency of Norway, and declared an uninhabited protected nature reserve. It is a subantarctic volcanic island, situated in the South Atlantic Ocean at the southern end of the Mid-Atlantic Ridge, making it the world's most remote island.

  • Dependencies

   Norway has three dependent territories (Norwegian: biland),...

  • Thompson Island

   History. The island was first reported and named by whaling...

  • Larsøya

   Larsøya, sometimes anglicized as Lars Island, is a rocky...

 2. en.wikipedia.org › wiki › La_GiLa Gi - Wikipedia

  112,558. Time zone. UTC+7 (Indochina Time) La Gi (pronounced:/la-ji/) is a District-level town ( thị xã) of Bình Thuận province, Vietnam. Under the Republic of Vietnam period, La Gi was the provincial capital of Bình Tuy province (present-day western Bình Thuận Province). After the Vietnam War, it became the capital of Hàm Tân District.

 3. People also ask

  Where is the island of Bouvet?

  Is there a DX-pedition to Bouvet Island?

  What is the amateur radio callsign for Bouvet Island?

  What is the size of the island of Bouvetøya?

 4. Đầu tháng 2 năm 2013, Wikipedia tiếng Việt đã có hơn 10.000.000 sửa đổi và đạt hơn 750.000 bài viết trong đó vào khoảng nửa là do bot tạo ra. [12] Vào ngày 15 tháng 6 năm 2014, Wikipedia tiếng Việt đạt mốc 1 triệu bài viết. Lịch sử Cùng với sự thay đổi của Wikipedia tiếng Việt, cộng đồng những thành viên đóng góp cho dự án dần thay hình.

  • Bách khoa toàn thư mở trực tuyến
  • Tiếng Việt
 5. Wikipedia (/ ˌ w ɪ k ɪ ˈ p iː d i ə / () WIK-i-PEE-dee-ə hoặc / ˌ w ɪ k i ˈ p iː d i ə / () WIK-ee-PEE-dee-ə) là một bách khoa toàn thư mở trực tuyến đa ngôn ngữ được sáng lập và duy trì bởi một cộng đồng biên tập viên tình nguyện và chạy trên nền tảng wiki.

 6. island noun [ C ] us / ˈɑɪ·lənd / a piece of land completely surrounded by water: Manhattan is an island. (Định nghĩa của island từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press) Các ví dụ của island island Today, with cheap and frequent shipping routes, timber has replaced flagstone as the most viable resource on the island.

 7. Sep 13, 2021 · Ngày nay tiếng Việt dùng bảng chữ cái Latinh, gọi là chữ Quốc ngữ, cùng các dấu thanh để viết. Việt Nam là một quốc gia nhiều dân tộc. Theo số liệu thống kê, nước ta có 54 dân tộc, trong đó có dân tộc Việt (còn gọi là dân tộc Kinh). Mỗi dân tộc ấy có ngôn ngữ ...

 1. People also search for