Yahoo Web Search

 1. About 11,300,000 search results
   • The Décapole (Dekapolis or German: Zehnstädtebund) was an alliance formed in 1354 by ten Imperial cities of the Holy Roman Empire in the Alsace region to maintain their rights. It was disbanded in 1679.
   en.wikipedia.org/wiki/Decapole
 1. People also ask

  When did the Holy Roman Empire form the Decapole?

  Where was the capital of the Decapole League?

  Where did the names of the cities of Decapolis come from?

  When did the Treaty of Nijmegen end the Decapole?

 2. en.wikipedia.org › wiki › DécapoleDécapole - Wikipedia

  e. The Décapole ( Dekapolis or German: Zehnstädtebund) was an alliance formed in 1354 by ten Imperial cities of the Holy Roman Empire in the Alsace region to maintain their rights. It was disbanded in 1679. In 1354 Emperor Charles IV of Luxembourg ratified the treaty uniting the towns of Haguenau, Colmar, Wissembourg, Turckheim, Obernai ...

 3. ro.wikipedia.org › wiki › DecapolisDecapolis - Wikipedia

  De la Wikipedia, enciclopedia liberă. Sari la navigare Sari la căutare. Decapolis. Decapolis a fost un grup de zece orașe la frontiera de est a Imperiului Roman în aproprierea provincilor romane Iudea și Siria, unite datorită limbii, culturii, locației și statutului politic comun.

  • Decapole Biblic
  • Decapole Bizantin
  • Surse

  Între cele zece cetăți ale Decapolisului biblic, enumerate în ordine dinspre sud înspre nord, la est de Iordan, făceau parte: 1. Filadelfia (azi Amman, capitala Iordaniei), în dreptul orașului biblic Ierihon 2. Gherasa, în dreptul Samariei 3. Pella, în dreptul cetății Cezareea 4. Gadara, în dreptul Nazaretului 5. Hippos, în față cu Tiberiada 6. Damascul, cea mai din nord cetate a Decapolei, considerată uneori ca un membru onorific al federației 7. Schitopolis, capitala federației Decapole, singurul din cele zece cetăți care se găsea la vest de Iordan După Pliniu cel Bătrân din Decapole mai făceau parte: 1. Rhaphana (identificată nesigur cu Capitolias sau Abila) 2. Dion (identificată nesigur cu Tell al-Ashari în Siria sau Capitolias) 3. Canatha (Qanawat în Siria) Completarea identificării celor zece cetăți ale Decapolei de mai sus (după Pliniu cel Bătrân, Naturalis Historia 5.16.74) cu identificările pe care la fac Ptolemeu Geografia sa și Eusebiu de Cezareea Onomastica sa, precum și...

  Decapole din perioada bizantină desemnează o regiune muntoasă din Isauria, Asia Mică, cuprinzând zece cetăți (de unde numele de Dekapolis). Metropola Isauriei era Seleucia, care însă nu făcea parte din Decapolisul Isauriei. După scrierea De Thematibusa împăratului bizantin Constantin VII Porfirogenetul (secolul al X-lea), Decapole cuprindea părți din Isauria, cu cetățile: Germanicopolis, Titiopolis, Dometiopolis, Zenopolis, Neapolis, Claudiopolis, Irinopolis, Diocaesarea, Lauzadus și Dalisandus. Sfântul Grigorie Decapolitul s-a născut în orașul Irinopolis din Decapolea Isauriei, în jurul anului 790. A murit într-o mănăstire din Constantinopol, anul 842, în ziua de 20 noiembrie, când se face și prăznuirealui. Sfântul Procopie Decapolitul a trăit în timpul persecuțiilor împăratului iconoclast Leon III Isaurul (717-741). Era originar din Decapole și mai târziu a devenit monah la Constantinopol, ca și sfântul Grigorie Decapolitul. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la 27 februa...

 4. en.wikipedia.org › wiki › DecapolisDecapolis - Wikipedia

  The Decapolis was a group of ten cities on the eastern frontier of the Roman Empire in the southeastern Levant in the first centuries BC and AD. They formed a group because of their language, culture, location, and political status, with each functioning as an autonomous city-state dependent on Rome. They are sometimes described as a league of cities, although some scholars believe that they were never formally organized as a political unit. The Decapolis was a center of Greek and Roman culture

 5. Decápole (Palestina) Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Mapa da Palestina romana,com as Dez Cidades à leste do Jordão. A Decápolis, do grego: deka (dez) + polis (cidade), era um grupo de dez cidades na fronteira oriental do Império Romano na Judeia e Síria (fronteira oriental do Império Romano ). As Dez cidades não constituíam uma liga oficial ou unidade política, mas foram agrupadas por causa de sua língua, cultura, localização e status político.

 1. People also search for