Yahoo Web Search

  1. About 2 search results
  1. Dec 20, 2021 · Ông Marc Knapper (trái) tại Diễn đàn Kiến thức Thế giới lần thứ 20 ở Seoul hồi tháng 9/2019 trong tư cách là trợ lý ngoại trưởng Mỹ. Thượng viện Mỹ vừa chuẩn thuận cho ông làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

  2. 2 days ago · GS Ngô Bảo Châu một lần nữa nhấn mạnh những thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội về việc ông “trở thành thành viên của Viện toán thuộc Học viện Cáp Nhĩ Tân”, “lấy tên tiếng Trung là Wu Baozhu” hay “Chức danh của GS Ngô Bảo Châu là giáo sư chủ nhiệm, thuộc biên chế chính thức của Viện toán ...

  1. People also search for