Yahoo Web Search

 1. About 31,200 search results
 1. Islám v Česku – Wikipedie Islám v Česku Brněnská mešita Islám v Česku patří mezi minoritní náboženství. Odhad počtu muslimů v Česku je asi 22 tisíc (asi 0,2 % obyvatel). Dle posledního sčítání lidu v roce 2011 se k islámu přihlásilo 3 358 osob. Téměř všichni muslimové v Česku jsou sunnité.

 2. La palabra imam o imán (en árabe, إمام) denota una persona que se mantiene o camina «delante». Para el islam sunita, la palabra se utiliza comúnmente para referirse a una persona que dirige el curso de la oración en la mezquita. También significa que el jefe de una escuela de jurisprudencia ("escuela de pensamiento").

 3. Small minority religions in the Czech Republic include Buddhism, Islam, Paganism, Hinduism, Judaism, and others. [1] In the census of 2021, 47.8% of the Czechs declared that they did not believe in any religion, while 30.1% did not declare any identification, neither religious nor irreligious. [1] Contents 1 Demographics

 4. Në ditët e sotme, numri i myslimanëve në Çeki është rreth pesëmbëdhjetë mijë, prej të cilëve mbi 500 janë çekë etnikë. Myslimanët e Çekisë kanë disa organizata. Më e rëndësishmja prej tyre-Qendra e Komuniteteve Fetare a Myslimane, e cila, megjithatë, nuk është e regjistruar si një komunitet fetar - u themelua në ...

 5. cs.wikipedia.org › wiki › MešitaMešita – Wikipedie

  • Etymologie A Význam
  • Mešity Ve světě
  • Historický A Architektonický Vývoj
  • Přeměna jiných náboženských staveb Na Mešitu
  • Styly Mešit
  • Architektonické části Mešity
  • Interiér
  • chování V Mešitě
  • přístup Nemuslimů Do Mešit
  • odkazy

  Slovo mešita v se evropských jazycích významově přesně neshoduje s arabským slovem masdžid, ačkoli z něj pochází. V evropských jazycích se toto slovo používá pro každou budovu postavenou muslimy za účelem uctívání Boha – Alláha. Arabové však rozdělují mešity do několika kategorií. Mešitou pak rozumí takovou stavbu, která je veřejná a splňuje jisté ...

  Mešity se vyskytují po celém světě, přičemž nejrozšířenější jsou v arabských zemích a Turecku, kde je islám převažující náboženství. Díky expanzní politice se islám dostal do Indie a Číny. V Indii a v Afghánistánu byly mešity stavěny pod vlivem mughalské architektury, která je jakousi syntézou islámské a indické architektury. Mešity se tak v těchto...

  V současné době se představa mešity ustálila podle nejznámějších mešit na představě světlé stavby s kupolovitou střechou se čtyřmi minarety. Tato představa však není zcela přesná, existuje mnoho typů mešit, které do této obvyklé představy nemusí zapadat. Vývoj mešit tak odráží více než dvanáct století islámské architektury a islámu. Mešita je zákla...

  V islámu je patrný silný prvek, který se jinde prakticky nevyskytuje a tím je přeměna náboženských budov jiných věr na mešitu. Podle historických pramenů uzavírali muslimové s městy smlouvy, které jim zaručili v případě kapitulace právo podržet si i jinou víru. Muslimové sice tyto smlouvy dodržovali, ale všestranně podporovali pouze islám. To nakon...

  Vzhledem k rozšíření islámu a počtu mešit lze najít značné množství stylů, které ovlivnily mešity. Přesto z nich byla většina spíše experimentem regionálního charakteru. Styly pro stavbu mešit byly ovlivňovány jednak okolní architekturou a jednak vkusem a potřebami muslimů.

  Na mešitách se vyskytuje několik velmi typických prvků, tyto prvky nemusí být součástí mešity vždy, ale je obvyklé, že mešita jich většinu má.

  Interiér mešity se velmi odlišuje od interiéru kostela, v prostorách určených k modlitbě není žádný nábytek, pouze zem je pokryta koberci, na nichž se muslimové modlí. Koberec je v mešitách z toho důvodu, že mešita není (na rozdíl od kostela) rituálně čisté místo z principu. Protože však je k modlitbě čistota požadována je tento problém řešen kober...

  Neexistuje žádná rozpracovaná etiketa, jak se chovat v mešitě, přesto muslim musí dodržovat určitá pravidla, která mají obecnou platnost. Dále existují jisté regionální zvyklosti, které není možno chápat ve smyslu obecných pravidel, ale spíše jako odklonění se od obecných zvyklostí. Tyto odchylky nebývají velké a zpravidla se jedná spíše o rozdíly ...

  Pohled na přístup nemuslimů do mešit je komplikovaný a nejednotný, většina výkladů šaríi se však přiklání k možnosti návštěvy nemuslimů v mešitě. Výklady vychází z Koránu, který se problematice věnuje jen zběžně a to ne zcela jasným způsobem.Obecně platí (resp. v historii platilo), že by nemuslim měl mít pozvání od muslima, anebo nějaký závažný dův...

  Reference

  V tomto článku byly použity překlady textů z článků مسجد‎ na arabské Wikipedii, Moschee na německé Wikipedii a Mosquena anglické Wikipedii.

  Literatura

  1. Adéla Křikavová, Islám, ideál a skutečnost ISBN 80-86223-71-X 2. Korán, české vydání ISBN 80-200-0246-4 3. Svět islámu ISBN 80-7021-828-2 4. Islám: umění a architektura ISBN 80-7209-846-2 5. Poklady Orientu: historie a kultura islámu. ISBN 978-80-255-0280-8. 6. PROCHÁZKA, Bohumil Amjad. Lovy na mešity. Praha: Novinář, 1973. 143 s. 7. Robert Hillenbrand Islamic Architecture (anglicky) 8. Stachowski M.: Slawische Bezeichnungen für Moschee unter besonderer Berücksichtigung des Polnischen, Sch...

  Související články

  1. Seznam mešit 2. Islámská architektura 3. Islámské umění 4. Islám 5. Šaría

 6. en.wikipedia.org › wiki › IranIran - Wikipedia

  The government of Iran is an Islamic theocracy that includes elements of a presidential democracy, with the ultimate authority vested in an autocratic "Supreme Leader"; [26] a position held by Ali Khamenei since Khomeini's death in 1989.

 7. Tálibán ( paštunsky a persky طالبان; „studenti“, sami svou vládu nazývají Islámský emirát Afghánistán) je radikální hnutí v Afghánistánu. V letech 1996–2001 reálně vládlo na většině území Afghánistánu, byť diplomatického uznání se mu dostalo pouze od tří zemí, a to Saúdské Arábie, Spojených ...

 1. People also search for