Yahoo Web Search

  1. About 28 search results

  1. Jabal an-Nour (Arabic: جَبَل ٱلنُّوْر, romanized: Jabal an-Nūr, lit. 'Mountain of the Light' or 'Hill of the Illumination') is a mountain near Mecca in the Hejaz region of Saudi Arabia . [1]

  2. Yemen's second highest peak, Jabal Tiyal, is nearly equidistant from the capital as Jabal an-Nabi Shu'aib is. The mountain may seem like a rocky knoll from observation center, like on the Sana'a-Al Hudayda highway, but from its western face, it is a massive mountain rising from about 1,500–1,600 m (4,900–5,200 ft).

  3. Ang Islam (Arabiko: الإسلام; al-islām), "pagsunod sa kalooban ng Diyos", ay isang pananampalatayang monoteismo at ang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo. Ito ay isang Abrahamikong relihiyon kasama ng Kristiyanismo at Hudaismo kaya't malapit na kamag-anak ng mga pananampalatayang ito.

  1. People also search for