Yahoo Web Search

 1. Leonese dialect - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Leonese_language

  Leonese (Leonese: Llionés, Asturian: Lleonés) is a set of vernacular Romance language varieties currently spoken in northern and western portions of the historical region of León in Spain (the modern provinces of León, Zamora, and Salamanca) and a few adjoining areas in Portugal.

  • 20,000–50,000 (2008)
  • Spain, Portugal
 2. Lionese dialect - Wikipedia

  sco.wikipedia.org › wiki › Lionese_dialect

  Lionese dialect (Llionés) is an Iberie Romance leid. It is spak by aroond 25,000 fowk. It is uised in León, Zamora, an in Bragança (Portugal).

 3. People also ask

  Where is Leonese spoken?

  What are the native languages of Leon?

  What are the vowel phonemes in Leonese?

  How many Leonese live in Leon and Zamora?

 4. Leonese people - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Leonese_people

  The Leonese language (Llingua Llïonesa in Leonese) developed from Vulgar Latin. Leonese was the official language of the Leonese Kingdom in the Middle Ages.

 5. Province of León - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Leon_(province)

  The Leonese language is recognized by the Statute of Castile and León. The Provincial Government of León signed accords with language associations for promoting Leonese. Leonese is taught in León city, Mansilla de las Mulas, La Bañeza, Valencia de Don Juan or Ponferrada for adult people, and in sixteen schools of León cit

 6. Leonese_dialect Knowpia

  www.knowpia.com › knowpedia › Leonese_dialect

  The Leonese Language Teachers and Monitors Association (Asociación de Profesores y Monitores de Llingua Llïonesa) was created in 2008 to promote Leonese-language activities. Literature. Leonese literature includes: Benigno Suárez Ramos, El tío perruca, 1976. ISBN 978-84-400-1451-1. Cayetano Álvarez Bardón, Cuentos en dialecto leonés, 1981.

 7. Muzika popullore - Wikipedia

  sq.wikipedia.org › wiki › Muzika_popullore

  Përmbledhje. Duke filluar nga mesi i shekullit XX, një formë e re e muzikës popullore evoluoi nga muzika popullore tradicionale. Ky proces ashtu si edhe periudha quhet kushtimisht ringjallja e dytë popullore e që arriti zenitin në vitet '60.

 8. Muzika shqiptare - Wikipedia

  sq.wikipedia.org › wiki › Muzika_Shqiptare

  Folklori muzikor. Muzika popullore Shqiptare përbën një ndër pasuritë më të çmuara të vendit. Në përshkrimet e studiuesve të huaj të ardhur në Shqipëri gjatë shekujve XVIII-XIX është arritur përafërsisht në konkluzionin se pasuria kryesore e Shqipërisë është folklori muzikor.

 9. Folklori - Wikipedia

  sq.wikipedia.org › wiki › Folklori

  Folklori është emri për tërësinë e krijimeve artistike (gojore, muzikore, vallet etj.) të një populli. Ai si cun i mireparaqet aspekte të ndryshme të traditës kulturore, në kuptimin e emrave të përbashkët për format tradicionale të letërsisë, muzikës, vallëzimit, dramës dhe krijimtarisë artistike popullore.

 10. Shqipëria - Wikipedia

  sq.wikipedia.org › wiki › Shqipëria

  Vendndodhja gjeografike. Shqipëria kufizohet nga Mali i Zi në veriperëndim, Kosova në veri, nga Maqedonia e Veriut në lindje dhe Greqia në jug. Në kufirin natyror perëndimor Shqipëria ka dalje të hapur në Detin Adriatik dhe në jugperëndim në Detin Jon.

 11. People also search for