Yahoo Web Search

  1. About 4 search results

  1. Longyearbyen liegt im Longyeardalen (Longyear-Tal) und auf beiden Seiten des Longyearelva (Longyear-Fluss) am nordöstlichen Ausgang des Adventdalen, einem Seitental des Isfjord. Die Ortschaft ist in verschiedene Quartiere aufgeteilt, die vorwiegend von der Topografie, insbesondere dem Fluss, bestimmt werden.

  2. Longyearbyen ble nedbrent og ødelagt av tyske styrker 8. september 1943 og gjenoppbygd etter andre verdenskrig. Tidligere var Longyearbyen en gruvebosetning, men fra begynnelsen av 1990-tallet har samfunnet endret seg. Mens det før var flere gruver i drift rundt Longyearbyen, er det bare Gruve 7 som er i drift i dag.

  3. Om Longyearbyen lokalstyre. Administrativ organisering; Fakta om Longyearbyen; Verdier og visjoner; Postjournal og møtedokumenter; Priser og gebyrer; Ledige stillinger; Varslingsrutiner; Åpningstider; Ny i Longyearbyen; Information for foreign citizens. Informasjon til utenlandske statsborgere i Longyearbyen; Information for foreign citizens ...

  4. www.nve.no › om-nve › publikasjoner-og-bibliotekPublikasjoner - NVE

    Her finner du publikasjoner fra NVE som er eller skal bli tilgjengelige elektronisk. Finn det du leter etter ved å velge mellom år og/eller serietittel i tabellen under. (Alternativt kan du finne dem via bibliotekkatalogen vår, der du kan søke på navn, tittel, emneord osv.)

  1. People also search for