Yahoo Web Search

 1. About 1,000,000 search results
 1. en.wikipedia.org › wiki › MostarMostar - Wikipedia

  Mostar is an important tourist destination in Bosnia and Herzegovina. The Mostar Airport serves the city as well as the railway and bus stations which connect it to a number of national and international destinations. Mostar's old town is an important tourist destination with the Stari Most being its most recognizable feature.

 2. The siege of Mostar was fought during the Bosnian War first in 1992 and then again later in 1993 to 1994. Initially lasting between April 1992 and June 1992, it involved the Croatian Defence Council (HVO) and the Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina (ARBiH) fighting against the Serb-dominated Yugoslav People's Army (JNA) after Bosnia and Herzegovina declared its independence from ...

  • April 1992 – June 1992, June 1993 – April 1994
  • HVHVOARBiH victory (1992), Military stalemate (1994), Ethnic makeup of east and west Mostar homogenized, Widespread destruction of Mostar's cultural heritage
 3. bs.wikipedia.org › wiki › MostarMostar - Wikipedia

  • Historija
  • Administracija
  • Geografija
  • Klima
  • Privreda
  • Stanovništvo
  • Kultura
  • Sport
  • Saobraćaj
  • Turizam

  Prethistorijsko doba

  Šire područje današnjeg Mostara bilo je naseljeno još u prethistorijskom vremenu, što potvrđuju brojna nalazišta (više od 150) iz neolitika, bakarnog, bronzanog i željeznog doba. Među njima su naseljene pećine, grobovi, oružje, predrimski novac i slično. Uz stočarstvo i zemljoradnju, u željeznom dobu razvija se i trgovina s okolnim središtima.

  Rimsko doba

  U doba ilirske samostalnosti ovo područje naseljavalo je ilirsko pleme Daorsi. Njihova teritorija obuhvatala je krajeve uz lijevu obalu Neretve, od Bijelog polja kod Mostara do Gabele i Metkovića na jugu. Plemenski centar Daorsa nalazio se na Gradini u Ošanjićima (Daorson). Nakon rimskog osvajanja ovaj prostor pripao je rimskoj koloniji Naroni (današnji Vid kod Metkovića) i postao sastavni dio rimske provincije Dalmacije. U to doba nastaju i ceste u dolini Neretve, od kojih je najvažnija Naro...

  Srednji vijek

  Novo razdoblje nastaje padom Rimskog carstva i doseljenjem Slavena. Tokom ranog srednjeg vijeka područje Mostara pripadalo je župi Večerić u oblasti (Hum). Unatoč vrhovnoj vlasti Franaka, ovi krajevi imali su određen stepen samostalnosti, posebno za vrijeme kneza Mihaila Viševića (910–950). Područjem su jedno vrijeme vladali Nemanjići, zatim bosanski ban, a tokom 14. i 15. stoljeća sve su snažniji humski knezovi. Jedan od njih, Stjepan Vukčić Kosača, koji je stolovao u Blagaju pored Mostara,...

  Gradom Mostarom upravlja Gradska uprava sa dva čelna čovjeka: gradonačelnikom i predsjednikom Gradskog vijeća. Mostar je "grad slučaj" s obzirom na to da je neuspjeh da se domaći političari i stručnjaci dogovore o administrativnom uređenju grada doveo do toga da odluku o tome donese tadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Paddy Ashdown. Ti dokumenti poznati su pod nazivom "Novi statut Grada Mostara", koji od 2004. godine definira Mostar kao jedinstvenu gradsku cjelinu bez podjele na općine koje su dotad postojale (Zapad, Sjever, Jugozapad, Stari grad, Jug i Jugoistok). Umjesto navedenih općina postoje tzv. gradska područja, koja predstavljaju izborne jedinice u Gradu Mostaru.

  Mostar se nalazi na jugu Bosne i Hercegovine, tačnije, u centru Hercegovine. Gradsko područje (Mostar i njegova okolina) geografski se može opisati kao čvorište sjeverne, zapadne i istočne Hercegovine. Kroz centar grada protječe Neretva, pa je Mostar poznat i pod nadimkom "grad na Neretvi". Najpoznatija brda oko mostarske kotline jesu Hum, Stolac, Fortica, Žrovnica, Planinica i Brkanovo brdo. Dvije najpoznatije planine u blizini Mostara jesu Velež i Prenj. Mostar je, kao i većina hercegovačkih gradova, veoma krševit.

  Uopćeno govoreći, Mostar ima izmjenjenu sredozemnu klimu sa blažim, ali hladnim zimama (sa malo ili nimalo snijega) te veoma vrućim ljetima, kada temperature u hladu znaju iznositi i preko 40 °C. Najviša ikad zabilježena temperatura u Mostaru izmjerena je 31. jula 1901, a iznosila je 46,2 °C.Zbog toga je Mostar bio jedan od najtoplijih gradova u bivšoj Jugoslaviji, a danas u Bosni i Hercegovini. Najveći dio padavina bilježi se u hladnijem dijelu godine, dok su ljeta sušnija. Godišnje se prosječno bilježi 2 290 sunčanih sati, najviše u BiH. Značajniji snijeg je rijetka pojava, iako rekordni snježni pokrivač iznosi 86 cm (zabilježen u februraru 2012.). Blaga klima čini Mostar pogodnim za uzgajanje različitih vrsta voća i mediteranskog raslinja poput smokava, šipaka i maslina.

  Prije posljednjeg rata Mostar je bio jedan od jačih privrednih središta bivše Jugoslavije (Aluminijski kombinat, "Soko", "Hepok" kasnije "Apro", Mostarska vinarija, Fabrika duhana Mostar, hidroelektrane na Neretvi, "Unis", rudnik mrkog uglja itd). Ratna razaranja uništila su privredu Mostara, pogotovo u njegovom istočnom dijelu. Turizamje jedna od najrazvijenijih grana privrede u Mostaru, naročito nakon što je stara gradska jezgra primljena na listu UNESCO-a.

  Nacionalni sastav stanovništva - grad Mostar

  1. 1 Modalitet Muslimani se danas označava kao modalitet Bošnjaci.

  Književnost

  U Mostaru je 1896. godine, na inicijativu Alekse Šantiće, Jovana Dučića i Atanasija Šole, osnovan književni časopis Zora, koji je bez prekida izlazio do 1901. godine.

  Kulturne institucije

  U Mostaru se nalaze:

  Kulturni događaji

  1. Mostarsko ljeto, gdje se ističu Šantićeve večeri poezije, Mostarski ljetni festival te Festival horova / ansambala Bosne i Hercegovine 2. Mostarsko proljećeznačajna je kulturna manifestacija, koju organizira Matica Hrvatska Mostar i koja se održava svake godine tokom proljeća i ljeta 3. Festival komedije Bosne i Hercegovine Mostarska liska, koji je pokrenulo Narodno pozorište u Mostaru 1991, a inicijator je bio režiser Ahmet Obradović

  Najpoznatiji sport u Mostaru jest nogomet. U najveće uspjehe mostarskih nogometnih klubova spadaju dvije titule Veleža u kupu bivše Jugoslavije (Kup maršala Tita 1981. i 1986) te titule prvaka Bosne i Hercegovine koje je osvojio Zrinjski (2005, 2009, 2014, 2016), uz jedan osvojen Kup Bosne i Hercegovine (također Zrinjski 2008). Osim nogometa, u Mostaru je najpoznatiji ekstremni sport skokovi sa Starog mosta u Neretvu. Ovi skokovi i najpoznatiji mostarski skok, lasta, predstavljaju, osim Starog mosta, FK Veleža i igranja tavle, najpoznatiji dio mostarske tradicije. Takmičenja u skokovima organiziraju se tradicionalno svake godine krajem jula, a organizator je Klub skakača "Mostari". Važnost ovog takmičenja pokazuje i to da ga obavezno prenosi državna televizija ili neka od najjačih komercijalnih televizija u zemlji, a ovi skokovi slove za jedne od najvažnijih sportskih događaja bh. današnjice. Jedan od sportova koji je dosta popularan u Mostaru jest i karate. U gradu djeluje više kar...

  Najznačajnija saobraćajnica koja prolazi kroz Mostar jest magistralni put M17. Mostar ima dvije autobuske i jednu željezničku stanicu. Javni autobuski saobraćaj u Mostaru obavlja preduzeće Mostar-bus, koje radi pod Gradskom upravom. Mostar također ima međunarodni aerodrom, koji se nalazi u naselju Ortiješ.

  Mostar je jedan od najvećih urbanih turističkih centara u Bosni i Hercegovini. U njegove najpoznatije znamenitosti spadaju: 1. Stari grad - historijska četvrt sa Starim mostom i nizom ostalih sadržaja iz bogate historije grada 2. Karađoz-begova džamija 3. Franjevačka crkva, s najvišim zvonikom u Bosni i Hercegovini 4. Bišćevića sokak, s poznatom Turskom kućom 5. Historijsko naselje Brankovac, s kućama i avlijama starih mostarskih porodica, građeno u osmanlijskom stilu 6. Staro naselje Blagaj s Vrelom Bune, čuvenom Blagajskom tekijom, te starim gradom osnivača Hercegovine, hercega Stjepana Kosače 7. Park prirode Ruište na planini Prenj, poznat po endemskoj vrsti munike, kao i endemskoj vrsti bosanskog ljiljana 8. Rezervat prirode Diva Grabovica, sa gotovo netaknutom prirodom 9. Mostarsko blato, park prirode zapadno od Mostara 10. Kuća Alekse Šantića, velikana bh. pjesništva 11. Muzej Hercegovine 12. Partizansko groblje u Mostaru

 4. hr.wikipedia.org › wiki › MostarMostar – Wikipedija

  • Zemljopis
  • Povijest
  • Gradska Uprava
  • Kultura
  • Šport
  • Obrazovanje
  • Gospodarstvo
  • Promet
  • Spomenici I znamenitosti
  • Izvori

  Položaj

  Mostar se nalazi na jugu Bosne i Hercegovine, u središnjem dijelu Hercegovine. Gradsko područje Mostara, geografski se može opisati kao čvorište sjeverne, zapadne i istočne Hercegovine. Kroz središte grada se proteže kanjon Neretve, zbog čega je Mostar poznat kao "grad na rijeci Neretvi". Izgradnjom brane za HE Mostar na rijeci nastala je akumulacija Mostarsko jezero. Nalazi se 132 km jugozapadno od Sarajeva te 57 km sjeveroistočno od Ploča. Nastao je na prijelaznom području iz niskoga herceg...

  Klima

  Mostar ima umjerenu sredozemnu klimu s blažim, ali hladnim zimama (uz malo ili nimalo snijega), te u vrućim ljetima temperature u hladu mogu iznositi i do 45°C. Mostar je bio najtopliji grad u bivšoj Jugoslaviji, a danas u Bosni i Hercegovini, te je uz Atenugrad s najviše sunčanih dana u godini. Snijeg u Mostaru je rijedak. Zime u kojima se snijeg u Mostaru zadržao više od 15 dana bile su: 1955/56. (15 dana), 1962/63. (23 dana), 1984/85. (27 dana), 2004/05. (15 dana) i 2011/12. (26 dana). Jed...

  Naseljena mjesta

  Grad Mostar sačinjavaju sljedeća naseljena mjesta: Bačevići, Banjdol,Blagaj,Bogodol, Buna, Cim, Čule, Dobrč, Donja Drežnica, Donji Jasenjani, Dračevice, Gnojnice, Goranci, Gornja Drežnica, Gornje Gnojnice, Gornji Jasenjani, Gubavica, Hodbina,Hrušta,Humilišani, Ilići, Jasenica, Kamena, Kokorina, Kosor, Kremenac, Krivodol, Kružanj, Kutilivač,Lakševine, Malo Polje, Miljkovići, Mostar, Ortiješ, Pijesci, Podgorani, Podgorje, Podvelež, Polog, Potoci, Prigrađani, Rabina, Raška Gora, Raštani, Ravni,...

  Prapovijest

  Šire područje današnjeg Mostara bilo je naseljeno još u prapovijesnom vremenu, što potvrđuju više od 150 nalazišta iz neolitika, bakrenog, brončanog i željeznog doba. Poznatiji neolitski lokaliteti su: Zelena pećina, povrh vrela rijeke Bune, najstarija ljudska naseobina na širem području grada, te nešto mlađe ilirske gomile i gradine, grobnice i utvrde. Među njima su naseljene pećine, grobovi, oružje, predrimski novac i sl. Uz stočarstvo i zemljoradnju u željeznom dobuse razvija i trgovina s...

  Antika

  Iz ranijeg antičkog doba nema značajnijih ostataka, ali su zato ostatci iz perioda kasne antike i ranog kršćanstva izuzetno bogati i na širem prostoru Mostara su pronađene tri ranokršćanske crkve - u Cimu, Žitomislićima i Sutini. One su dokaz intenzivnog života u to vrijeme na ovim prostorima, u ondašnjoj rimskoj provinciji Dalmaciji, a istovremeno i dokaz relativno rane kristijanizacije na ovim prostorima. Gotovo svi navedeni lokaliteti, što je utvrđeno arheološkom istraživanjima, svjedoče o...

  Srednji vijek

  Novo razdoblje nastaje padom Rimskog Carstva i doseljenjem Slavena. Tijekom ranog srednjeg vijeka područje Mostara pripadalo je pokrajini Zahumlje (Hum). Unatoč vrhovnoj vlasti Franaka, ovi su krajevi imali određeni stupanj samostalnosti, posebice za kneza Mihajla Viševića Humskog (910. – 950.). Područjem su jedno vrijeme vladali Nemanjići, zatim bosanski ban, a tijekom XIV. - XV. stoljeća sve su snažniji humski knezovi. Jedan od njih - Stjepan Vukčić Kosača, koji je stolovao u Blagaju pored...

  Tijela Grada Mostara su: Gradonačelnik i Gradsko vijeće Gradsko vijeće nadzire rad Gradske uprave i Gradonačelnika. Svaki vijećnik je predstavnik građana. Gradsko vijeće je jednodomno, sastavljeno od 35 vijećnika, ima predsjednika i dva zamjenika, koji ne mogu biti iz reda istih konstitutivnih naroda. Odlukom o organizaciji Gradske uprave Grada Mostara utvrđeni su temelji unutarnje organizacije, djelokrug i način rada jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Mostara sukladno Statutu. Odjeli Gradske uprave imaju sljedeće nazive: 1. Odjel za organizaciju, pravne poslove, opću upravu, civilnu zaštitu i vatrogastvo 2. Odjel za financije i nekretnine 3. Odjel društvenih djelatnosti 4. Odjel za urbanizam i građenje 5. Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove U Gradskoj upravi Grada Mostara ima 17 službi unutar odjela, kako slijedi: Dana 5. listopada 2008. godine, održani su lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. Izbori nisu riješili problem gradonačelnika, naime Mostar je 4...

  Kulturne institucije

  U Mostaru su smještene brojne kulturne ustanove:

  Kulturne udruge

  U Mostaru djeluju brojne kulturne udruge:

  Kulturni događaji

  1. Dani Matice Hrvatske - Mostarsko proljeće je značajna kulturna manifestacija za Bosnu i Hercegovinu i Hrvate u toj zemlji. Organizira je Matica hrvatska Mostar, a Mostarsko proljeće se održava svake godine tijekom proljeća pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i Vlade Federacije BiH. 2. Mostarsko ljeto je kulturna manifestacija u kojoj se ističu Šantićeve večeri poezije, Mostarski ljetni festival te Festival zborova/ansambala BiH. 3. Večernjakov pečat je značajna manifestac...

  Nogomet

  Najpopularniji šport u Mostaru je nogomet. Prva nogometna lopta u BiH je donesena u Mostar iz Budimpešte. Bilo je to 1903. godine, a 1905. u prostorijama HKD Hrvoje hrvatska mladež je osnovala Hrvatski športski klub Zrinjski. Zrinjski je tako postao najstariji nogometni klub u BiH. Osim Zrinjskog osnivaju se klubovi poput JŠK i Vardara, a 1922. godine osnovan je FK Velež. Već iduće godine (1923.) odigralo se prvenstvo Mostara, a pobjednik je bio Zrinjski. U Mostaru su se odigravali brojni kup...

  Ostali športovi

  Športski savez Grada Mostara u svome članstvu ima 106 športskih klubova, 24 osnovne i 19 srednjih škola, s oko 15 tisuća mladih športaša, redovito organizira športska natjecanja koja se održavaju na razini škola u deset športova. Športski savez svake godine dodjeljuje nagrade za najbolje športaše. Klubovi ostalih športova u Mostaru većinom su se osnivali u ratu ili nakon njega. Od ostalih športova u Mostaru najviše treba istaknuti košarku i rukomet. Od košarkaškihklubova, na području Mostara...

  Športski objekti i igrališta

  Iako u njemu djeluju brojna športska udruženja i klubovi, Mostar nema baš adekvatne uvjete za bavljenje športom i rekreacijom. Prije svega, gradu najviše nedostaju: športski tereni i igrališta, dvorane i bazeni. Mostar je trenutno jedini grad u Hercegovini pa i šire, koji nema adekvatnu športsku dvoranu. Nasuprot tome, sva manja obližnja mjesta imaju športske dvorane, i to čak sa svim potrebnim uvjetima. Grad je podijeljen pa je i mostarska športska zajednica podijeljena. Hrvati imaju svoje k...

  Osnovne škole

  U Mostaru su smještene 24 osnovne škole.

  Srednje škole

  U Mostaru je smješteno 19 srednjih škola, od toga 3 gimnazije, 13 strukovnih i 3 umjetničke škole. Od gimnazija, osobito se ističu Gimnazija Mostar (Gimnazija Mostar), jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini, osnovana 1893., i Gimnazija fra Grge Martića (Gimnazija fra Grge Martića Mostar), osnovana 1974.Ove škole postižu zapažene rezultate na raznim natjecanjima na općinskoj, županijskoj i državnoj razini. Maturanti ovih gimnazija se bez poteškoća upisuju na najbolje fakultete u regiji.

  Sveučilišta

  U Mostaru je smješteno Sveučilište u Mostaru, jedino hrvatsko sveučilište izvan Hrvatske. Nastava se odvija na hrvatskom jeziku. Sveučilište u Mostaru ima dugu prošlost. Njegova je prethodnica franjevačka teologija, prva visoka škola u Mostaru i Hercegovini, utemeljena 1895. godine. Sredinom XX. stoljećau Mostaru je osnovana Viša pedagoška škola, a potom i Visoka tehnička škola strojarske struke. One su bile zametci današnjega sveučilišta. Mostar je 1977. postao samostalno visokoučilišno sred...

  Gospodarski razvoj Mostara počinje još u Austro-Ugarskoj kada kroz zapadni dio Mostara prolazi tadašnja uskotračna pruga Sarajevo-Mostar-Ploče. U bivšoj Jugoslaviji grad se sve više razvija. Grade se velike tvornice (Aluminijski kombinat, SOKO, Hepok kasnije Apro, Mostarska vinarija, Tvornica duhana Mostar, hidroelektrane na Neretvi, Unis, Tvornica prediva i pamuka Đuro Salaj, Rudnik mrkog ugljena, Žitopromet itd.) koje zapošljavaju velik broj radnika. Mostar postaje gospodarsko središte Hercegovine. Željeznička pruga, sada normalnog kolosijeka se premješta u istočni dio grada, a sve se više razvija i širi zapadni dio grada. U zapadnom dijelu grada prave se nove gospodarske i stambene zgrade, robne kuće, škole i bolnice. Glavnu ulogu u izgradnji Mostara su imala velika građevinska poduzeća s područja Mostara: Vranica i Hercegovina. U mostarskim ugljenim bazenima postoje naslage ugljena. Prerađivao se duhan, razvijeno je bilo vinogradarstvo (žilavka, blatina) i voćarstvo (trešnja, br...

  Mostar je važno prometno čvorište. Kroz Mostar prolazi magistralna cesta M17 (međunarodni naziv E73), najvažnija prometnica u BiH koja povezuje luku Ploče i Metković s Mostarom i Sarajevom i željeznička pruga Ploče – Mostar – Sarajevo, također jedna od najvažnijih željezničkih pruga u BiH. U samom gradu su smještena dva autobusna kolodvora i jedna željeznička stanica. U Ortiješu, južnom predgrađu Mostara, nalazi se Zračna luka Mostar. Održava se linija Pescara-Mostar, važna zbog turizma. Javni gradski promet u doba bivše Jugoslavije je obavljalo poduzeće Autoprijevoz, a danas to obavlja tvrtka Mostar bus koja radi pod Gradskom upravom. Mostar bus je prepoznatljiv po svojim žutim autobusima koje je dobio kao donaciju od Japana. Međunarodni cestovni promet obavljaju tvrtke Globtour iz Međugorja, Autoherc iz Gruda, Centrotrans iz Sarajevate mostarski Autoprijevoz i dr.

  Stari grad - povijesna četvrt grada sa Starim mostomi nizom ostalih sadržaja iz bogate povijesti grada. Osim Starog mosta, u starom dijelu Mostara se nalaze i druge važne znamenitosti, poput Krive...
  Karađoz-begova džamija - najstarija i najljepša džamija u Hercegovini.
  Povijesno naselje Brankovac, s kućama i avlijama (dvorištima) starih mostarskih obitelji, građeno u osmanlijskom stilu.
  "Mostar u slici i riječi" 2008., Grupa autora, izdavač Stanek, ISBN 9789958906602, hrvatski jezik, str. 300 - službena monografija Grada Mostara
  Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Herce...
  Internet - izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf
 5. de.wikipedia.org › wiki › MostarMostar – Wikipedia

  • Geographie
  • Geschichte
  • Bevölkerung
  • Verkehr
  • Wirtschaft
  • Sehenswürdigkeiten
  • Kultur
  • Politik
  • Söhne und Töchter Der Stadt
  • Literatur

  Lage

  Mostar liegt im Süden des Landes an der Neretva in einem Kessel zwischen den Bergmassiven Velež (1968 m) und Čabulja(1776 m) auf einer Höhe von lediglich 60 m über dem Meeresspiegel.

  Klima

  Die Kessellage der Stadt bringt es mit sich, dass im Sommer (Juli/August) hohe Temperaturen herrschen.Das Klima in Mostar ist mediterran und subtropischgeprägt. Die jährliche Durchschnittstemperatur liegt bei 14,6 °C; der durchschnittliche jährliche Niederschlag beträgt 1515 mm. Damit ist Mostar die Stadt in Bosnien und Herzegowina mit den höchsten Temperaturen und dem meisten Niederschlag. Mit einer Sonnenscheindauervon durchschnittlich 2291 Stunden pro Jahr ist Mostar der sonnenscheinreichs...

  Stadtgliederung

  Außer der Kernstadt Mostar umfasst das Stadtgebiet folgende Orte: Bačevići, Banjdol, Blagaj, Bogodol, Buna, Cim, Čule, Dobrč, Donja Drežnica, Donji Jasenjani, Dračevice, Gnojnice, Goranci, Gornja Drežnica, Gornje Gnojnice, Gornji Jasenjani, Gubavica, Hodbina, Humilišani, Ilići, Jasenica, Kamena (teilweise), Kokorina (teilweise), Kosor, Kremenac, Krivodol, Kružanj, Kutilivač, Lakševine, Malo Polje, Miljkovići, Orlac, Ortiješ, Pijesci, Podgorani, Podgorje, Podvelež, Polog, Potoci, Prigrađani, R...

  Die Gegend um Mostar ist seit vorgeschichtlicher Zeit besiedelt. Bei Cim und Sutina wurden Reste von spätantiken Basiliken ausgegraben, was eine kontinuierliche Besiedlung vermuten lässt. Im Spätmittelalter stand das Neretvatal unter der Herrschaft der Familie Kosača. 1454 befand sich hier ein befestigter Übergang über die Neretva. Dieser wurde 1466 von den Osmanen erobert, die den Ort zu einem Verwaltungssitz ausbauten, der 1474 erstmals unter dem Namen Mostar (= Brückenwächter) erwähnt wird. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde Mostar das Handels- und Wirtschaftszentrum der Herzegowina; zeitweilig war es auch Sitz der politischen Macht. 1566 wurde an Stelle der alten Holzbrücke die heute berühmte Steinbrücke erbaut, 1557 die Karađozbeg-Moschee. Nach dem Großen Türkenkrieg und dem Frieden von Karlowitz erhielt die Stadt neue Befestigungen. 1833 wurde der bestehende Sandschak zum Paschalik Herzegowina unter dem Wesir Ali-paša Rizvanbegovićaufgewertet, nach dessen Tod jedoch wieder mit B...

  Die Bewohner Mostars gehören verschiedenen Nationalitäten an. Die Volkszählung 1991 ergab 126.628 Einwohner mit folgender ethnischer Zusammensetzung: Bosniaken: 43.856 (34,63 %), Kroaten: 43.037 (33,98 %), Serben: 23.846 (18,83 %), Jugoslawen: 12.768 (10,08 %) und Andere: 3.121 (2,31 %). Außerdem lebten in der Stadt auch wenige Albaner und Türken. Der Bosnienkrieg führte zu einer Segregationder Bevölkerung. Nach Angaben von OHR und UNHCR vom Februar 1999, lebten von den 47.838 kroatischen Einwohnern 47.587 westlich und von den 49.623 bosniakischen Einwohnern 49.023 östlich des Flusses Neretva. Von der serbischen Bevölkerung lebten 1083 im westlichen und 439 im östlichen Teil.

  Die erste Bahnstrecke durch Mostar war die von Österreich-Ungarn errichtete schmalspurige Narentabahn (760 mm Spurweite) von Metković nach Sarajevo. Sie wurde mit der Eröffnung der normalspurigen Neubaustrecke Sarajevo–Pločeim November 1966 stillgelegt. Diese wird derzeit von täglich je zwei Personenzugpaaren zwischen Sarajevo und Ploče bzw. Čapljina befahren. Der Bahnhof von Mostar liegt im Osten der Stadt. An das Fernstraßennetz ist Mostar mit der Magistralstraße M-17 angebunden. Mit dem Flughafen Mostarverfügt die Stadt auch über einen internationalen Verkehrsflughafen, etwa sechs Kilometer südlich des Stadtzentrums gelegen. Der öffentliche Nahverkehr wird von Mostar Bus d.o.o. mit 26 Buslinien bedient.Daneben gibt es zahlreiche Fernbuslinien.

  Mostar ist traditionell ein Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden verschiedene Industrieunternehmen, die mittlerweile privatisiert wurden. Der Tourismus nimmt in den letzten Jahren wieder zu.

  Das Wahrzeichen Mostars ist der Stari most (deutsch Alte Brücke) über die Neretva, die von 1556 bis 1566 vom osmanischen Architekten Mimar Hajrudin erbaut wurde. Der Stadtname kommt von den Brückenwächtern (bosnisch, serbisch, kroatisch: Mostar = Brückenwächter). Die „Alte Brücke“ wurde im Bosnienkrieg am 9. November 1993 durch massiven Beschuss von kroatischer Seite zerstört. Die Rekonstruktionsarbeiten begannen 1996 und wurden 2004 abgeschlossen. Die Brücke und die Altstadt wurden am 15. Juli 2005 in die Welterbe-Liste der UNESCOaufgenommen. In der Nähe der Brücke befindet sich die Karađozbeg-Moschee, die auch für Besucher zugänglich ist. Die Moschee mit Medresa (Koranschule) und Šadrvan(Brunnen) wurde 1557 erbaut und im Krieg in der Herzegowina schwer beschädigt, ist inzwischen aber restauriert. Als sehenswürdig gilt ebenfalls eine christliche Basilika im Vorort Cim, die wahrscheinlich im 5. oder 6. Jahrhundert erbaut wurde. Die zwischen 1863 und 1873 erbaute serbisch-orthodoxe K...

  Bedeutende Kulturinstitutionen in Mostar sind: 1. Kulturzentrum „Mostar“ 2. Jugendkulturzentrum „Abrašević“ 3. Musikzentrum „Pavarotti-Mostar“ 4. Archiv der Herzegowina (heute Kantonales Archiv) 5. Museum der Herzegowina 6. Kinderbibliothek 7. Stadtbibliothek „Luka“ 8. Nationaltheater Mostar (bosniakische Seite) 9. Kroatisches Nationaltheater in Mostar 10. das Haus von Aleksa Šantić 11. Hrvatski dom „Herceg Stjepan Kosača“

  Stadtrat

  2020 fanden erstmals seit 12 Jahren wieder Kommunalwahlen in Mostar statt.

  Wappen

  Das Wappen wurde am 27. Oktober 2006 angenommen. Es stilisiert den Stari most(„Alte Brücke“) über die Neretva. Die sechs weißen Streifen repräsentieren die sechs Stadtgemeinden, die beiden Dreiecke symbolisieren Waagen, der Halbkreis die Sonne. Die Farbe Blau symbolisiert den Himmel und Weiß das Gestein.

  Städtepartnerschaften

  Mostar pflegt mit folgenden Städten Städtepartnerschaften: Des Weiteren pflegt Mostar freundschaftliche Beziehungen zu Deutschland Heidelbergin Deutschland.

  Katarina Kosača-Kotromanić (1424–1478), Königin Bosniens
  Alois Podhajsky (1898–1973), Leiter der Spanischen Hofreitschule
  Jon Calame, Esther Charlesworth: Divided Cities: Belfast, Beirut, Jerusalem, Mostar, and Nicosia. University of Pennsylvania, Philadelphia 2009, ISBN 978-0-8122-4134-1, S. 103–120 (= 6. Mostar).
  David Jenning, Hans Koschnick, Jens Schneider, Uli Reinhardt: Brücke über die Neretva. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1995, ISBN 3-423-30496-0
  Amir Pašić: A Short History of Mostar. In: Conservation and Revitalisation of Historic Mostar. Geneva 2004, The Aga Khan Trust for Culture archnet.org(PDF)
  Giovanni Scotto: Friedensbildung in Mostar. Die Rolle der internationalen Nicht-Regierungsorganisationen. Lit Verlag, Münster 2004, ISBN 3-8258-7852-X
 6. People also ask

  Where is Mostar located in Bosnia and Herzegovina?

  What was the result of the Siege of Mostar?

  When was the Stari Most bridge in Mostar destroyed?

  When did the HVO take control of Mostar?

  • History
  • Statistics
  • See Also
  • External Links

  Mostar Airport was opened for civilian air traffic in 1965 for domestic flights. Prior to 1965, Mostar was a local airport with a large concrete runway used by aircraft manufacturer SOKO for testing and delivering military aircraft, and sometimes by passenger aircraft.[citation needed] Currently, the airport primarily serves for Catholics making the pilgrimage to nearby Medjugorje. In 2012, the airport had a twofold increase in traffic, making it the second-busiest in Bosnia and Herzegovina after Sarajevoairport. Further investments are planned, which include: renovating and expanding the terminal building, expanding the apron, modernising equipment, possible expanding of runway and further education of airport staff in Italy, also building fuel tanks and hangars for private aircraft and for aircraft of the Secondary Traffic school of Mostar which uses the airport for flight school and educating students for future work. Mostar International Airport is considering a possible strateg...

  The record number of 86.000 passengers was recorded in the year 1990. See source Wikidata query and sources.

  Media related to Mostar International Airportat Wikimedia Commons 1. Official website 2. Current weather for LQMO at NOAA/NWS 3. Accident history for OMO at Aviation Safety Network

  • 48 m / 156 ft
  • 1.374 95,8%
  • Mostar Airport Ltd.
  • 144 80,4%
 1. People also search for