Yahoo Web Search

 1. About 1,280,000,000 search results

 1. en.wikipedia.org › wiki › NonmetalNonmetal - Wikipedia

  In chemistry, a nonmetal is a chemical element that generally lacks a predominance of metallic properties; they range from colorless gases (like hydrogen) to shiny solids (like carbon, as graphite). The electrons in nonmetals behave differently from those in metals. With some exceptions, those in nonmetals are fixed in place, resulting in nonmetals usually being poor conductors of heat and electricity and brittle or crumbly when solid.

 2. Đồng thời, Wikipedia tiếng Việt nằm trong 50 wiki "lớn nhất" toàn cầu sử dụng phần mềm MediaWiki. [11] Đầu tháng 2 năm 2013, Wikipedia tiếng Việt đã có hơn 10.000.000 sửa đổi và đạt hơn 750.000 bài viết trong đó vào khoảng nửa là do bot tạo ra. [12] Vào ngày 15 tháng 6 năm 2014 ...

  • Bách khoa toàn thư mở trực tuyến
  • Tiếng Việt
 3. Proto-Viet–Muong, also known as Pre-Vietnamese, the ancestor of Vietnamese and the related Mường language (before 7th century AD). Proto-Vietnamese, the oldest reconstructable version of Vietnamese, dated to just before the entry of massive amounts of Sino-Vietnamese vocabulary into the language, c. 7th to 9th century AD. At this state, the language had three tones.

 4. Contents move to sidebar hide Đầu 1 Lịch sử Hiện/ẩn mục Lịch sử 1.1 Nupedia 1.2 Khởi tạo và phát triển ban đầu 1.3 Các cột mốc 2 Tính mở Hiện/ẩn mục Tính mở 2.1 Hạn chế sửa đổi 2.2 Xét duyệt các thay đổi 2.3 Phá hoại 2.4 Tranh chấp biên tập 3 Chính sách và luật lệ 4 Quản trị 5 Cộng đồng 6 Phiên bản ngôn ...

 5. An ionic bond is a chemical bond between two dissimilar(i.e. a metal and a non-metal) atoms in which one atom gives up an electron to another. Sự khác biệt. chính: Liên kết ion là liên kết hóa học giữa hai nguyên tử khác nhau( tức là kimloại và phi kim) trong đó một nguyên tử nhường. electron cho một nguyên tử khác.

 6. Xem mã nguồn. CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WIKI OREGAIRU TIẾNG VIỆT. Đây là trang Wiki tổng hợp tất cả các thông tin về loạt truyện "Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm." được sáng tác bởi tác giả Watari Wataru với minh họa của Ponkan⑧. Tất cả mọi người ...

 7. Tinh vân tiền hành tinh (PPN) là một vật thể thiên văn ở giai đoạn ngắn ngủi trong quá trình tiến hóa sao nhanh chóng của một ngôi sao giữa pha cuối của nhánh khổng lồ tiệm cận (Late AGB) và pha tinh vân hành tinh (PN) sau đó. [4] Trong giai đoạn AGB, ngôi sao trải qua quá trình mất khối lượng, tạo ra một lớp vỏ sao khí hydro.

 1. People also search for