Yahoo Web Search

Search results

 1. en.wikipedia.org › wiki › PandavaPandava - Wikipedia

  The Pandavas ( Sanskrit: पाण्डव, IAST: Pāṇḍava) is a group name referring to the five legendary brothers, Yudhishtira, Bhima, Arjuna, Nakula and Sahadeva, who are central figures of the Hindu epic Mahabharata.

 2. sq.wikipedia.org › wiki › Ariu_pandaAriu panda - Wikipedia

  A. m. qinlingensis. Ariu panda ose shkurt panda, është një gjitarë që bën ´pjesë në familjen Ursidae. Karakterizohet nga njolla të mëdha e të zeza rreth syve, mbi veshë dhe nëpër trupin e tij të rrumbullakët. Megjithëse i përket rendit Carnivora, ariu panda është një gjellëngrënës, me gjethe bambu që përbëjnë më ...

 3. People also ask

 4. Tempulli Pandava Thoothar Perumal ose Thirupadagam i vendosur në Kanchipuram në shtetin jugor të Indisë, Tamil Nadu, është një tempull hindu kushtuar hyjnisë Vishnu. I ndërtuar në Stilin Arkitekturor Dravidian , tempulli lëvdohet te Divya Prabandha , kononi i hershëm mesjetar tamil i shenjtëve alvarë nga shekujt e VI-IX.

 5. Panchapandava Cave Temple (also known as Pancha Pandava Temples and Mandapa of the Five Pandavas) is a monument at Mahabalipuram, on the Coromandel Coast of the Bay of Bengal, in the Kancheepuram district of the state of Tamil Nadu, India. The mandapa (rock sanctuary) is part of the Group of Monuments at Mahabalipuram. [1]

 6. Jul 29, 2016 · Pandavas were the five powerful and skilled sons of Pandu, the King of Hastinapur and his two wives Kunti and Madri. Hastinapur is equated with the current modern Indian state of Haryana, south of New Delhi.

  • Nikul Joshi
 7. en.wikipedia.org › wiki › ArjunaArjuna - Wikipedia

  Arjuna ( Sanskrit: अर्जुन, IAST: Arjuna ), also known as Partha and Dhananjaya, a protagonist of the Hindu epic Mahabharata. In the epic he is the third of five Pandava brothers, from the lineage of the Kuru. In the Mahabharata War, Arjuna was a key warrior from the Pandava side and killed many warriors.

 1. People also search for