Yahoo Web Search

 1. About 22,300,000 search results
 1. sq.wikipedia.org › wiki › PunaPuna - Wikipedia

  Puna është një emërtim që mund të tregojë: në kuptimin e përgjithshëm veprimtarinë trupore apo mendore të qëllimshme e të paramenduar të njeriut për të kryer apo bërë diçka; puna mekanike, tregon sasinë e energjisë të ushtruar nga një forcë përgjatë një distance të caktuar;

 2. sq.wikipedia.org › wiki › PunësimiPunësimi - Wikipedia

  Gjirafa Pune ; Burimi i të dhënave Shiko dhe këtu. Papunësia; Kjo faqe është redaktuar për herë te fundit më 9 qershor 2020, në orën 11:44. ...

 3. en.wikipedia.org › wiki › PunePune - Wikipedia

  Pune ( Marathi: [puɳe] ( listen); English: / ˈpuːnə /) is the seventh most populous city in India and the second-largest city in the state of Maharashtra, with an estimated population of 7.4 million as of 2020. It has been ranked as "the most liveable city in India" several times.

  • 560 m (1,840 ft)
  • Pune
 4. Puna mekanike. Për dallim nga kuptimi i punës në jetën e përditshme, në fizikë puna mekanike është të zotëruarit e ndonjë force në njëfarë distance. Forca e cila vepron në trupa ndërron shpejtësinë apo bën kompensimin e forcave të tjera të cila veprojnë përkundër lëvizjes.

 5. sq.wiktionary.org › wiki › punëpunë - Wiktionary

  Shqip Emër . punë f. sh. puna fiz. Rezultati i veprimit të një forcë mbi një trup, e cila e zhvendos trupin në një drejtim të caktuar dhe shoqërohet me harxhim energjie. Punë mekanike. Njësitë e punës. Formula e punës. Treguesit e punës. Pa forcë nuk mund të bëhet punë. Harxhohet punë.

 6. Puna e fëmijëve i referohet shfrytëzimit të fëmijëve përmes çdo forme pune e cila privon fëmijët nga fëmijëria e tyre, ndërhyn në aftësinë e tyre për të ndjekur mësimin në shkollën e rregullt dhe është i dëmshëm si në aspektin mendor ashtu edhe në ate fizik, social dhe moral.

 7. Kontrata e punës është veprim juridik i dyanshëm, i cilli regullon të drejtat të punëdhënsit dhe të punëmarrësit. Kontrata lidhet kur Punëdhënsi dhe Punëmarrësi i pranojn aspektet që janë ne kontratë të caktuar dhe pasojat në qoftëse do të ketë ndonjë shkelje ligjore. Kontrata mundët të lidhet me goje apo me shkrim.

 1. People also search for