Yahoo Web Search

 1. About 22,400,000 search results
 1. sq.wikipedia.org › wiki › PunaPuna - Wikipedia

  Puna është një emërtim që mund të tregojë: në kuptimin e përgjithshëm veprimtarinë trupore apo mendore të qëllimshme e të paramenduar të njeriut për të kryer apo bërë diçka; puna mekanike, tregon sasinë e energjisë të ushtruar nga një forcë përgjatë një distance të caktuar;

 2. sq.wikipedia.org › wiki › PunësimiPunësimi - Wikipedia

  Gjirafa Pune ; Burimi i të dhënave Shiko dhe këtu. Papunësia; Kjo faqe është redaktuar për herë te fundit më 9 qershor 2020, në orën 11:44. ...

 3. en.wikipedia.org › wiki › PunePune - Wikipedia

  Pune ( Marathi: [puɳe] ( listen); English: / ˈpuːnə /) is the seventh most populous city in India and the second-largest city in the state of Maharashtra, with an estimated population of 7.4 million as of 2020. It has been ranked as "the most liveable city in India" several times.

  • 560 m (1,840 ft)
  • Pune
 4. sq.wiktionary.org › wiki › punëpunë - Wiktionary

  Shqip Emër . punë f. sh. puna fiz. Rezultati i veprimit të një forcë mbi një trup, e cila e zhvendos trupin në një drejtim të caktuar dhe shoqërohet me harxhim energjie. Punë mekanike. Njësitë e punës. Formula e punës. Treguesit e punës. Pa forcë nuk mund të bëhet punë. Harxhohet punë.

 5. Puna e fëmijëve i referohet shfrytëzimit të fëmijëve përmes çdo forme pune e cila privon fëmijët nga fëmijëria e tyre, ndërhyn në aftësinë e tyre për të ndjekur mësimin në shkollën e rregullt dhe është i dëmshëm si në aspektin mendor ashtu edhe në ate fizik, social dhe moral.

 6. Kontrata e punës është veprim juridik i dyanshëm, i cilli regullon të drejtat të punëdhënsit dhe të punëmarrësit. Kontrata lidhet kur Punëdhënsi dhe Punëmarrësi i pranojn aspektet që janë ne kontratë të caktuar dhe pasojat në qoftëse do të ketë ndonjë shkelje ligjore. Kontrata mundët të lidhet me goje apo me shkrim.

 7. sq.wikipedia.org › wiki › TraktoriTraktori - Wikipedia

  Traktori. Traktori makinë motorike e konstruktuar për tërheqje për shtyrje dhe për të mbajtur pajisje ose vegla të përbëra bujqësore të ndërrueshme të cilat traktori i vë në lëvizje për të kryer një punë të caktuar kryesisht bujqësore. Pajisjet e ndërrueshme që i shtohen traktorit janë plugu për lëvrimin e tokës ...

 1. People also search for