Yahoo Web Search

 1. About 45,000 search results
 1. Према званичној историографији назив Србија се први пут помиње код Грка средином 10. века, и то најпре као Σερβλία ( Сервлија, Серблија ), а затим и Σερβια ( Сервија, Сербија ), што значи земља ...

  • Београд
  • српски¹
 2. sr.wikipedia.org › wiki › Србија Cached Према званичној историографији назив Србија се први пут помиње код Грка средином 10. века, и то најпре као Σερβλία ( Сервлија, Серблија ), а затим и Σερβια ( Сервија ...

 3. sr.wikipedia.org › wiki › Србија Cached Према званичној историографији назив Србија се први пут помиње код Грка средином 10. века, и то најпре као Σερβλία ( Сервлија, Серблија ), а затим и Σερβια ( Сервија ...

 4. sh.wikipedia.org › wiki › SrbijaSrbija - Wikipedia

  • Teritorijalna Organizacija
  • Stanovništvo
  • Državni Simboli
  • Politika
  • pravosuđe
  • Saobraćaj
  • Privreda
  • Nauka I Kultura
  • praznici
  • Srodni Članci

  Vidi još: Statistički regioni Srbije, Okruzi Srbije, Institucije Republike Srbije U sastavu Republike Srbije nalaze se 2 autonomne pokrajine: 1. Vojvodina (Glavni grad: Novi Sad) 2. Kosovo i Metohija (Glavni grad: Priština) Napomena: deo teritorija Republike Srbije, koji se nalazio izvan teritorija autonomnih pokrajina nazivao se Centralna Srbija. Međutim, Centralna Srbija nije predstavljala posebnu administrativno-upravnu jedinicu i direktno je bila podređena republičkim vlastima. Nekadašnja regija Centralna Srbija je danas podeljena na tri statistička regiona. Od 2009-2010. godine, Srbija je podeljena na statističke regione. Pet statističkih regiona Srbije su: 1. Beograd 2. Vojvodina 3. Šumadija i zapadna Srbija 4. Južna i istočna Srbija 5. Kosovo i Metohija Pored toga, celokupna teritorija Srbije je podeljena na 29 okruga i teritoriju grada Beograda. Na području autonomne pokrajine Vojvodine nalazi se 7 okruga, na području autonomne pokrajine Kosovo i Metohija 5, dok se na područ...

  Glavni članak: Demografija Srbije Prema popisu iz 2002. godine , Srbija ima 7.498.001 stanovnika, dok prema popisu iz 2011. godine , Srbija ima 7 186 862 stanovnika.

  Himna Republike Srbije je ujedno i stara himna nekadašnje Kraljevine Srbije "Bože pravde", uz unekoliko promijenjen tekst. Grb Republike Srbije je grb iz doba Kraljevine Srbije iz 1882. godine i sadrži dvoglavog belog orla sa crvenim štitom na grudima na kome se nalazi beli krst sa četiri ocila (srpski krst), a iznad glava orla se nalazi kruna loze Nemanjića. Republika Srbija ima Narodnu zastavu koja je trobojka sa vodoravno položenim bojama: crvenom, plavom i belom. Pored narodne, postoji i Državna zastava koja je u osnovi ista kao i narodna s tim što na plavom polju stoji i mali grb Republike Srbije. 1. vidi i članak Grb Srbije

  Glavni članak: Politika Srbije
  Glavni članak: Institucije Republike Srbije

  Pravosuđe u Republici Srbiji je treći deo vlasti pored zakonodavne i izvršne vlasti i samim tim ono je ne zavisno od zakonodavne i izvršne. Pravosuđe u Srbiji deli se na:Sudove opste nadleznosti i sudove posebne nadleznosti Sudovi opste nadleznosti: 1. Vrhovni kasacioni sud 2. Apelacioni sudovi 3. Visi sudovi 4. Osnovni sudovi (sudske jedinice) Sudovi posebne nadleznosti: 1. Privredni apelacioni sud 2. Privredni sud 3. Viši prekršajni sud 4. Prekrsajni sud 5. Upravni sud

  Kroz Srbiju teče reka Dunav, važan plovni pravac koji povezuje srednju Evropu sa Crnim morem. Pored Dunava, plovne reke su: Sava, Morava i Tisa. Važni saobraćajni pravci kroz Srbiju su: Ibarska i Jadranska magistrala, auto-put Beograd-Niš i pruga Beograd-Bar.

  Glavni članak: Privreda Srbije Srpska ekonomija je bila u kolapsu tokom 1990ih. Godine 1993. zabeležena je druga najveća inflacija u istoriji ekonomije 2,35 · 1023 procenata (64% dnevno).Prosečna plata u decembru 1993. iznosila je 21 marku. U najkritičnijim momentima dolazilo je i do nestašica hrane. Srbiji su uvedene opšte sankcije Saveta bezbednosti UN 1992. Veći deo sankcija je ukinut 1996, 2000, 2001. i 2005. kada je u potpunosti normalizovana trgovina sa SAD. Poljoprivreda čini 16,6% nacionalnog BDP-a, industrija 25,5% i uslužne delatnosti 57,9%. Ukupni BDP za 2007. je bio oko 44,8 milijardi dolara. Dok je BDP-PPP za 2007. po stanovniku iznosio 10,375 dolara.Srbija se nalazi na površini od ukupno 8.840.000 hektara (vidi još: Poljoprivreda Srbije). Površina poljoprivrednog zemljišta obuhvata 5.734.000 hektara (0,56 ha po stanovniku), a na oko 4.867.000 hektara te površine prostire se obradivo zemljište (0,46 ha po stanovniku). Oko 70% ukupne teritorije Srbije čini poljoprivredno...

  1. i 2. januar - Nova godina
  7. januar - Božić
  13. januar - Srpska ( Pravoslavna ) Nova godina
  15. i 16. februar - Dan državnosti Srbije
 5. A da niko od pravoslavnih Srba nije pisao srpski jezik ni izvan Srbije, dokaz su i listovi na srpskom jeziku koji su izlazili u vreme Austrougarske. Svaka novina na srpskom jeziku za Srbe u Sremu, Bačkoj i Banatu, alo i u Mađarskoj, na primer, Austriji objavljivane su od 18. veka, kada su osnovane, samo na ćirilici.

 6. hr.wikipedia.org › wiki › SrbijaSrbija – Wikipedija

  • Povijest
  • Zemljopis
  • Stanovništvo
  • Politički Ustroj
  • Pravni Sustav
  • Oružane Snage Republike Srbije
  • Upravna Podjela Države
  • Gospodarstvo
  • Kultura
  • Srpsko-Hrvatski Odnosi

  Prapovijest

  Krajem ledenog doba, tokom holocena, velike promjene klime ali i flore i faune, dovele su do stvaranja ljudskih zajednica koje će stvoriti jednu od najkompleksnijih prapovijesnih kultura, kulturu Lepenskog Vira. Karakteriziraju je naseobine građene po utvrđenom pravilu, sa sprovodima unutar njih i karakterističnim kućama trapezaste osnove, usavršena izrada alata i oružja, a smatra se da je u njoj postojala društvena hijerarhija i privatna svojina, kao i razvijena religija (sa kultnim mjestima...

  Stari i srednji vijek

  U starom vijeku teritorij Srbije bio je rimska provincija Mezija, dok su se na području današnje Vojvodine nalazili dijelovi Panonije i Dacije. Srbi su naselili to područje u 7. stoljeću, u 8. su osnovali prvu državu te u 9. primili kršćanstvo. Prvi srpski poznati knez zvao se Višeslav, rodonačelnik dinastije Višeslavovića, koja je vladala Srbijom od 750. do 959. Prve sukobe Srbi su imali s Bugarima. Od 1085. do 1106.Srbijom upravlja dinastija Vukanovića, čiji je rodonačelnik veliki župan Vuk...

  Rani novi vijek

  Srbija je pala pod vlast Osmanskog carstva 1459., nakon čega slijedi postupno iseljavanje Srba i Vlaha u Bosnu i granične predjele Hrvatske. Zbog turske najezde i nasilja nad domaćim kršćanskim stanovništvom, hrvatski kralj i austrijski car Leopold I. daje dozvolu Srbima nastaniti se u Habsburškoj monarhiji, što je prouzročilo prvu seobu Srba pod patrijarhom Arsenijem III. Čarnojevićem 1690. Do druge seobe Srba došlo je nakon Požarevačkog mira 1739. pod patrijarhom Arsenijem IV. Jovanovićem Š...

  Reljef

  Srbiju čine tri velike zemljopisne cjeline: Panonska nizina, brežuljkasti predjeli s nižim planinamai nizinskim proširenjima, te planinsko-kotlinsko područje. Panonska nizina zauzima 29 % teritorija, a u njoj prevladavaju nizine s aluvijalnim naplavinama uz vodene tokove i praporne visoravni, te dva brdovita uzvišenja: Fruška gora (538 m) i Vršačke planine(639 m). Južno od Save i Dunava prevladava brdovito područje s visinama do 500 m i niže planinsko područje s visinama do 1000 m. To područj...

  Tlo

  Posljedica složene geološko-litološke podloge, različitog stupnja okomite raščlanjenosti reljefa i klimatskih specifičnosti pojedinih krajeva je velika raznovrsnost tipa zemljišta. Područje Vojvodine nalazi se većinom na visokoplodnom černozemom, a područja uz rijeke i rubna područja Banata uz granicu s Rumunjskom na ritskoj crnicii aluvijalnom zemljištu. Sjeverozapadni dio središnje Srbije pokrivaju pseudogleji i lesivirana zemljišta i eutrična smeđa tla (gajnjače). Na pomoravskom području p...

  Vode

  Rijeke Srbije najvećim dijelom pripadaju Crnomorskom slivu, a sve vode tog toka okuplja Dunav. Vode s većeg dijela metohijskog područja pripadaju Jadranskom slivu, a krajnji jugoistočni dijelovi Egejskom slivu. Tri su plovne rijeke u Srbiji: Dunav (588 km), Sava (206 km), Tisa (168 km), i dijelom Velika Morava. Ostale veće rijeke Srbije su: Zapadna Morava (308 km), Južna Morava (295 km), Ibar (272 km), Drina (220 km) i Timok (202 km). Najveće jezero u Srbiji, Đerdapsko jezero, nalazi se na gr...

  Razmještaj i sastav stanovništva

  Srbija ima prema zadnjem popisu iz 2002. godine 7 498 001 stanovnika i spada u srednje naseljena europske države s prosječnom gustoćom naseljenosti od 111 st/km2. U glavnom gradu živi 20 % ukupnog stanovništva. Od ukupnog broja stanovništva 56 % je gradskog. Kao posljedica različitih prirodnih uvjeta i povijesnog razvoja, prostorni raspored stanovništva je vrlo raznolik. Ako se promatraju velika zemljopisna područja, najgušće je naseljena peripanonska Srbija (najviše zbog grada Beograda). Voj...

  Demografska povijest

  1. 1991. 9.778.991 st. (Srbi 65,9 %, Albanci 17,1 %, Mađari 3,5 %, Muslimani 2,5 %, Romi 1,4 %, Crnogorci 1,4 %, Hrvati1,1 % i drugi) 2. 1981. 9.313.676 st. (Srbi 66,4 %, Albanci 14 %, Mađari 4,2 %, Muslimani 2,3 %, Hrvati 1,6 %, Crnogorci 1,6 %, Romi1,2 % i drugi) 3. 1971. 8.446.591 st. (Srbi 71,2 %, Albanci 11,7 %, Mađari 5,1 %, Hrvati2.2 %) 4. 1961. 7.642.227 st. (Srbi 74,6 %, Albanci 9,2 %, Mađari 5,9 %, Hrvati2.6 % i drugi) 5. 1953. 6.979.154 st. (Srbi 73,8 %, Albanci 8 %, Mađari6,3 %) 6...

  Narodnosni sastav

  Većinsko dvotrećinsko stanovništvo od Srbijinih devet i pol milijuna stanovnika čine Srbi, dok su jedna trećina nacionalne manjine.

  Srbija je po Ustavu iz 2006. godine koji je najviši pravni akt, unitarna država (postoji samo jedna, centralna vlast koja je nosilac državnog suvereniteta), sa višestranačkim sustavom, neposrednim izborima, garantuje poštivanje ljudskih i građanskih prava i sloboda, kao i podjelu vlasti (zakonodavna, izvršna i sudska). Ustav iz 2006. godine je razložio vlast na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, gdje je se „odnos triju grana vlasti zasniva na ravnoteži i međusobnoj kontroli“. Narodna skupština je jednodomo predstavničko tijelo i nosilac zakonodavne vlasti u Republici Srbiji. Skupštinu čine narodni zastupnici, kojih je 250, koji se biraju na neposrijednim izborima na mandat od četiri godine u skladu sa zakonom. Narodna skupština Republike Srbije bira Vladu, kontrolira ju i odličuje o prestanku mandata Vlade i ministara; bira i razriješava sudije ustavnog suda; bira i razriješava Pučkog pravobranitelja; bira i razriješava guvernera Narodne banke Srbije; potvrđuje međunarodne ugovore; rasp...

  Po Ustavu Srbije sudovi su samostalni i neovisni organi vlasti koji štite slobode i prava svih građana Republike Srbije zakonom utvrđena prava pravnih subjekata i osigurava ustavnost i zakonitost. Sudska vlast po Ustavu posve je neovisna od zakonodavne i izvršne vlasti u Republici. Sve sudske odluke se donose u ime građana i zasnivaju se na Ustavu, zakonu, potvrđenom međunarodnom ugovoru i propisima donesenim temeljem zakona. Sudske su odluke obvezne za sve i ne mogu biti dio izvansudske kontrole. Sudske odluke moze preispitati samo nadlezni sud u točno utvrđeno vrijeme i točno utvrđenom postupku. Republički sudovi : Vrhovni kasacijski sud je najviši sud u Republici Srbiji koji neposrijedno viši sud za Privredni apelacijski sud, Prekršajni apelacijski sud i Upravni sud i apelacijske sudove. Vrhovni sud je samostalan i neovisan državni organ koji štiti ustavnost i zakonitost i ljudska i manjinska prava i slobode. Prekršajni apelacijski sud Republike Srbije odlučuje o žalbama na odluk...

  Ministar Obrane – Aleksandar Vulin.
  Načelnik glavnog stožera – Milan Mojsilović.
  Kopnena vojska komandant – Milosav Simović.
  Zračne snage i PZO komandant – Ranko Živak.

  U sastavu Srbije nalazi se jedna autonomna pokrajina – Vojvodina (dok prema Ustavu R. Srbije i Kosovo i Metohija se nalazi u njezinom sastavu i ima status autonomne pokrajine). Srbija bez te pokrajine naziva se "Središnja" ili "Uža Srbija". Uz ovakvu podjelu, postoji podjela na 29 okruga i grad Beograd. Vojvodina ima 7 okruga, te Uža Srbija 17. Okruzi autonomne pokrajine Vojvodine: Sjevernobački okrug, Srednjobanatski okrug, Sjevernobanatski okrug, Južnobanatski okrug, Zapadnobački okrug, Južnobački okrug, Srijemski okrug Okruzi središnje Srbije: Mačvanski okrug, Kolubarski okrug, Podunavski okrug, Braničevski okrug, Šumadijski okrug, Pomoravski okrug, Borski okrug, Zaječarski okrug, Zlatiborski okrug, Moravički okrug, Raški okrug, Rasinski okrug, Nišavski okrug, Toplički okrug, Pirotski okrug, Jablanički okrug, Pčinjski okrug Svaki okrug sastoji se od nekoliko općina koje su podijeljene na mjesne zajednice. Pri ustroju okruga, područja na jugozapadu Srbije s većinskim bošnjačkim st...

  Od Drugog svjetskog rata Srbija se od izrazito agrarne zemlje transformirala u industrijsku zemlju u kojoj su poljoprivreda i rudarstvo zadržali značajnu ulogu. Za vrijeme SFRJ Srbija je bila srednje razvijena zemlja, na razini jugoslavenskog prosjeka, ali s velikim regionalnim razlikama. Tako je najrazvijeniji bio grad Beograd, a najnerazvijeniji Kosmet i općine uz Kosmet i granicu s Crnom Gorom. Srpsko gospodarstvo dodatno je oslabilo poslije raspada SFRJ, a dodatno je uništeno NATO-vim bombardiranjem 1999. godine.Srbijansko gospodarstvo bilo je u kolapsu početkom 1990-ih zbog uvedenih sankcija od strane Vijeća sigurnosti UN-a 1992. radi agresije na Hrvatsku i BiH. Veći dio sankcija je ukinut 1996., 2000., 2001. i 2005. kada je u potpunosti normalizirana trgovina sa SAD-om. Poljoprivreda čini 16,6 % nacionalnog BDP-a, industrija 25,5 % i uslužne djelatnosti 57,9 %. Ukupni BDP-PPP za 2008. je bio oko 79,662 milijarde dolara. Dok je BDP-PPP za 2008. po stanovniku iznosio oko 10,792...

  Srpska akademija znanosti i umjetnosti(srpski: Srpska akademija nauka i umetnosti) osnovana je u drugoj polovici 19. stoljeća.

  Državni blagdani u Republici Srbiji

  ↑*Ako neki dan padne u nedjelju, prenosi se na sljedeći radni dan

 7. sr.wikipedia.org › wiki › Србија Cached Према званичној историографији назив Србија се први пут помиње код Грка средином 10. века, и то најпре као Σερβλία ( Сервлија, Серблија ), а затим и Σερβια ( Сервија ...

 1. Searches related to republika srbija wikipedia na srpskom jeziku cela epizoda u

  republika srbija wikipedia na srpskom jeziku cela epizoda u 2017yahoo na srpskom
 1. People also search for