Yahoo Web Search

 1. Slovní druhy online worksheet

  www.liveworksheets.com/lj194365pl

  Slovní druhy Určování slovních druhů, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, doplňování i,í/y,ý. ID: 194365 Language: Czech

 2. Slovní druhy – Procvičování online – Umíme česky

  www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy

  Slovní druhySlovní druhy – procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů.

 3. Slovní druhy online activity

  www.liveworksheets.com/worksheets/cs/Český...

  ID: 333884 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 4. třída Age: 9-10 Main content: Slovní druhy Other contents: určování Add to my workbooks (36) Download file pdf

 4. Slovní druhy

  slovni-druhy.cz

  Slovní druhy určování. Nejste si jisti slovním druhem? Na těchto stránkách Vám poradíme! Vyhledávání ...

 5. Slovní druhy - určování online - Super školák

  www.superskolak.cz/clanky/slovni-druhy-urcovani-online

  Slovní druhy - určování online. V češtině rozlišujeme 10 slovních druhů: podstatná jména (Substantiva) přídavná jména (Adjektiva) zájmena (Pronomina) číslovky (Numeralia) slovesa (Verba) příslovce (Adverbia) předložky (Prepozice) spojky (Konjunkce) částice (Partikule) citoslovce (Interjekce)

 6. Slovní druh(y) přehledně

  www.slovnidruh.cz

  Slovní druhy jsou velmi specifické v tom, že k jejich perfektnímu naučení potřebujete nejen teoretický základ, ale i praktickou průpravu. Určování slovních druhů Zde můžete procvičovat slovní druhy v online interaktivních testech.

 7. Slovní druhy - určování

  www.superskolak.cz/cesky-jazyk/slovni-druhy-urcovani

  Slovní druhy určování. Konec testu! × Zavřít

 8. Druhy zájmen cvičení - Slovní druh(y)

  www.slovnidruh.cz/druhy-zajmen-cviceni

  Určování slovních druhů Zde můžete procvičovat slovní druhy v online interaktivních testech. Zásady ochrany osobních údajů | Slovnidruh.cz provozuje

 9. Seznam cvičení

  www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=430&...

  Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit!

 10. Slovní druhy :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

  procvicovani-uciva.webnode.cz/news/slovni-druhy

  Procvičujeme slovní druhy. Určování slovních druhů I (5 vět) Určování slovních druhů II (7 cvičení) Určování slovních druhů III (7 cvičení) Určování slovních druhů IV - vyber z možností správný slovní druh; Procvičujeme slovní druhy s písničkou; Poznáváme slovní druhy (3 cvičení)

 1. Ads
  related to: slovní druhy určování online shop online