Yahoo Web Search

Search results

  1. Miễn phí từ Tiếng Pháp đến Tiếng Việt người dịch có âm thanh. Dịch từ, cụm từ và câu.

  2. Dịch vụ của Google, được cung cấp miễn phí, dịch nhanh các từ, cụm từ và trang web giữa tiếng Anh và hơn 100 ngôn ngữ khác.

  3. Hanzii là từ điển Trung Việt, Trung Anh online miễn phí, giúp bạn tra cứu chữ hán theo nhiều cách khác nhau. Bạn cũng có thể học ngữ pháp, mẫu câu và văn hóa Trung Quốc qua các ví dụ minh họa. Hãy thử dịch văn bản Trung Anh, Trung Việt với Hanzii ngay hôm nay.

  4. Có loại từ điển gồm nhiều hơn một ngôn ngữ giúp người đọc có thể dịch nghĩa của mỗi từ từ ngôn ngữ này sang (những) ngôn ngữ kia. Hãy tra cứu bộ từ điển mở Wiktionary. Cuốn sách như ở trên nhưng chỉ chuyên môn về việc dịch từ. Từ điển tiếng Việt. Từ ...

  5. Từ điển và dịch tiếng Nhật, Nhật Việt, Việt Nhật, Nhật Nhật, thông dụng nhất Việt Nam, với hơn 3 triệu người tin dùng. Bộ từ điển gồm từ điển hán tự, mẫu câu, ngữ pháp tiếng Nhật luôn được cập nhật bởi cộng đồng Mazii. Công cụ dịch hiệu quả, dịch văn bản, tài liệu, ảnh chụp, luyện thi JLPT ...

  6. Từ điển Tiếng Việt (Vietnamese Dictionary) tt. Thông thường, không phải chuyên sâu, hợp với số đông: kiến thức phổ thông chương trình phổ thông. phổ thông = tt.

  7. 23 hours ago · Bên cạnh một từ điển Anh Việt mạnh mẽ, nền tảng từ điển Dict.vn còn cung cấp một Từ Điển Đức Việt Online hỗ trợ việc tra cứu chéo từ vựng thêm phong phú. Từ điển Dict.vn được cung cấp hoàn toàn miễn phí và là dự án đầy tâm huyết của nhà sáng lập với số ...

  1. People also search for