Yahoo Web Search

 1. About 7,050,000 search results

 1. dictionary /'dikʃənəri/. danh từ. từ điển. a walking (living) dictionary: từ điển sống, người học rộng biết nhiều. (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở. a dictionary style: văn sách vở. dictionary English: tiếng Anh sách vở. thư mục. contents dictionary entry ...

 2. Dịch vụ của Google, được cung cấp miễn phí, dịch nhanh các từ, cụm từ và trang web giữa tiếng Anh và hơn 100 ngôn ngữ khác.

 3. Chào mừng đến với Wiktionary tiếng Việt. Từ điển mở giải thích ngữ nghĩa bằng tiếng Việt mà ai cũng có thể đóng góp và sửa đổi . Hiện chúng ta có 266.849 từ thuộc về 488 ngôn ngữ. Tìm hiểu thêm • Tất cả ngôn ngữ • Tra cứu.

 4. Từ Điển Tiếng Việt Online. Từ điển Tiếng Việt - Dịch nghĩa Tiếng Việt sang Tiếng Việt. Tổng hợp và cung cấp cho các bạn khá đầy đủ bộ từ điển, từ vựng tiếng Việt và được giải nghĩa sang tiếng Việt rất chi tiết.

 5. Hiện nay VDict hỗ trợ 9 bộ từ điển: Từ điển Việt-Anh; Từ điển Anh-Việt; Từ điển Việt-Pháp; Từ điển Pháp-Việt; Từ điển tiếng Việt (Việt Nam-Việt Nam) Từ điển tiếng Anh (Anh-Anh, Wordnet) Từ điển tin học (FOLDOC) Từ điển Hán Việt

 6. Danh từ. sách tra cứu tập hợp các đơn vị ngôn ngữ (thường là đơn vị từ vựng) và sắp xếp theo một thứ tự nhất định, cung cấp một số kiến thức cần thiết đối với từng đơn vị. từ điển tiếng Việt. từ điển trực tuyến. tra từ điển.

 7. Chương trình từ điển của chúng tôi hỗ trợ các chức năng chính sau: Tìm nghĩa của từ / nhóm từ với tốc độ rất cao. Có thể chọn tra trong nhiều từ điển cùng lúc. Ví dụ bạn có thể tra từ "nước" trong từ điển Việt-Anh, Việt-Pháp, Việt-Đức và Từ điển tiếng ...

 8. Dec 6, 2011 · Free Online Vietnamese Dictionary - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành trực tuyến mở Anh, Pháp, Nhật, Việt, Viết Tắt

 9. Từ điển Lingea | Từ điển trực tuyến, bản dịch, sách cụm từ, tổng quan về ngữ pháp | Lingea. Anh-Việt anh-viet.

 10. Trong từ điển Tiếng Việt - Tiếng Việt, bạn sẽ tìm thấy các cụm từ với bản dịch, ví dụ, cách phát âm và hình ảnh. Dịch nhanh và giúp bạn tiết kiệm thời gian.

 1. People also search for