Yahoo Web Search

 1. About 949,000,000 search results

 1. 2 days ago · Tetum ( Portuguese: Tétum [ˈt̪ɛt̪ũ], [3] Tetum: Tetun [ˈt̪et̪un̪]) is an Austronesian language spoken on the island of Timor. It is spoken in Belu Regency in Indonesian West Timor, and across the border in East Timor, where it is one of the two official languages . There are two main forms of Tetum as a language:

  • 500,000, mostly in Indonesia (2010–2011), 50,000 L2-speakers in Indonesia and East Timor
  • Indonesia, East Timor
 2. 3 days ago · Uralic languages (Meänkieli, Kven and Ludic can be regarded as either languages or dialects) The Uralic languages ( / jʊəˈrælɪk /; sometimes called Uralian languages / jʊəˈreɪliən /) form a language family of 38 [1] languages spoken by approximately 25 million people, predominantly in Northern Eurasia.

  • Puhujat Ja Status
  • Fonologia
  • Ortografia
  • Kielioppi
  • Sanasto
  • Kielinäyte
  • aiheesta Muualla

  Havaijin kielellä on pari tuhatta äidinkielistä puhujaa, mutta noin 8 000 ihmistä ymmärtää ja osaa puhua sitä. Kieltä opetetaan nuorille ja lapsille, joiden lisäksi on erittäin vanhoja puhujia, mutta suhteellisen vähän aikuisia ja keski-ikäisiä puhujia.Vuonna 2016 julkaistun kartoituksen mukaan havaiji oli koko osavaltion 5. puhutuin kotikieli (muu...

  Konsonantit

  Havaijissa on kahdeksan konsonanttifoneemia. Äänteet [k t] ovat saman foneemin /k/ allofoneja, kuten [w v] ja mahdollisesti myös [ʋ] ovat /v/:n allofoneja. /l/ voi ääntyä paitsi sellaisenaan tai velarisoituneena [ɫ] myös yksitäryisenä tremulanttina [ɾ]. Konsonanttifoneemien pienen määrän takia muiden kielten sanat saattavat muuttua huomattavastikin, kun niitä lainataan havaijiin; esimerkiksi englannin konsonantteja [t d θ ð s ʃ z ʒ tʃ dʒ k g] vastaa havaijin /k/. Toisaalta lainasanatsaatetaan...

  Vokaalit

  Havaijissa on viisi vokaalifoneemia: /i e a o u/. Kukin voi esiintyä lyhyenä tai pitkänä. Diftongeja ovat lyhyet diftongit /ae ai ao au ei eu iu oi ou/ sekä pitkät diftongit /aːe aːi aːo aːu eːi oːu/. Pitkät ja lyhyet vokaalit eroavat keston lisäksi myös laadullisesti.

  Prosodia ja fonotaksi

  Havaijin tavujen rakenne on (K)V1(V2), jossa K on konsonantti, V1 pitkä tai lyhyt vokali ja V1(V2) mikä tahansa sallittu diftongi. Lainasanoissa saattaa esiintyä konsonanttiklustereita. Sanapaino on lyhyissä sanoissa toiseksi viimeisellä tavulla, diftongilla tai pitkällä vokaalilla. Pitkissä sanoissa sanapainon sijainti on epäsäännönmukainen. Sanapainon sijainti riippuu tavujen pituudesta: kaikki pitkän konsonantin tai diftongin sisältävät tavut ovat painollisia, kun taas lyhyen vokaalin sisä...

  Havaijin kieltä on luonnehdittu pehmeäksi, sointuvaksi ja melodiseksi kieleksi. Kieli on vokaalivoittoista, sillä siinä ei ole konstonanttirykelmiä ja jokainen tavu päättyy vokaaliin. Kielessä ei myöskään ole sibilantteja, kuten s-äännettä, mikä tekee siitä erityisen soveltuvan laulamiseen. Havaijin kielen tutkimus alkoi 1820-luvulla, kun Uudesta-E...

  Havaijin kielessä tavun toistaminen voi muuttaa sanan merkitystä, kuten muissakin polynesialaiskielissä. Tavun toistaminen viittaa usein toistuvaan tekemiseen. Etuliitteitä käytetään paljon, esimerkiksi monikkoa kuvaamaan. Verbien taivutuksessa tärkeää on aspekti eli se, onko tekeminen alkanut tai päättynyt. Duaali on käytössä. Nomineilla ei ole su...

  Havaijin kielellä on sanastollisia yhtäläisyyksiä rarotongan, tuamotun, tahitin, maorin, marquesasin ja rapanuinkielten kanssa. Havaijin sanasto on perinteisesti rikas niillä elämänalueilla, jotka olivat havaijilaisia lähellä. Sanojen käyttö kuvaannollisessa merkityksessä oli alun perin suhteellisen yleistä, mutta tällainen kielenkäyttö on nykyisin...

  »Hānau kūʻokoʻa ʻia nā kānaka apau loa, a ua kau like ka hanohano a me nā pono kīvila ma luna o kākou pākahi. Ua kuʻu mai ka noʻonoʻo pono a me ka ʻike pono ma luna o kākou, no laila, e aloha kākou kekahi i kekahi.» Suomeksi: »Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidä...

  • ʻŌlelo Hawaiʻi
  • Havaiji, (nykyään lähinnä Ni'ihau)
  • noin 2000
  • Havaiji
 3. Nov 30, 2022 · Easy. Moderate. Difficult. Very difficult. Pronunciation of Magyar with 2 audio pronunciations. 0 rating. -6 rating. International Phonetic Alphabet (IPA) IPA : ˈmægjɑː.

 4. People also ask

  What language do they speak in Tetum?

  Is it Tetun Dili or Tetum Dili?

  What is the phonology of Tetun?

  What is the Tetum name for East Timor?

 5. Nov 27, 2022 · Legislation []. The infraconstitutional officialization and the forms of ceremony of uses of the state anthem are regulated by the Law of the National Symbols of Timor-Leste.

 1. People also search for