Yahoo Web Search

 1. About 4,160,000 search results

 1. Baht ( tiếng Thái: บาท, ký hiệu ฿, mã ISO 4217 là THB) là tiền tệ của Thái Lan. Đồng baht được chia ra 100 satang ( สตางค์ ). Ngân hàng Thái Lan là cơ quan chịu trách nhiệm phát hành tiền tệ.

  • THB
  • Thái Lan
 2. en.wikipedia.org › wiki › Thai_bahtThai baht - Wikipedia

  The baht ( / bɑːt /; Thai: บาท, pronounced [bàːt]; sign: ฿; code: THB) is the official currency of Thailand. It is divided into 100 satang ( สตางค์, pronounced [sà.tāːŋ] ). The issuance of currency is the responsibility of the Bank of Thailand. SWIFT ranked the Thai baht as the 10th-most-frequently used world payment currency as of January 2019.

  • THB (numeric: .mw-parser-output .monospaced{font-family:monospace,monospace}764)
  • ฿‎
  • The language(s) of this currency do(es) not have a morphological plural distinction.
  • Bank of Thailand
 3. Wikipedia tiếng Việt là phiên bản tiếng Việt của Wikipedia. Website lần đầu kích hoạt vào tháng 11 năm 2002 và chỉ có bài viết đầu tiên của dự án là bài Internet Society. [1] Wikipedia tiếng Việt không có thêm bài viết nào cho đến tháng 10 năm 2003 khi Trang Chính ra mắt. [2]

  • Bách khoa toàn thư mở trực tuyến
  • Tiếng Việt
  • History
  • 15th Series
  • 16th Series
  • 17th Series
  • Commemorative Notes
  • See Also

  In 1851, the government issued notes for 1⁄8, 1⁄4, 3⁄8, 1⁄2, and 1 tical, followed by 3, 4, 6, and 10 tamlueng in 1853. After 1857, notes for 20 and 40 ticals were issued, also bearing their values in Straits dollars and Indian rupees. Undated notes were also issued before 1868 for 5, 7, 8, 12, and 15 tamlueng, and 1 chang. One att notes were issue...

  The 15th series are the oldest circulating banknotes in Thailand. They were issued throughout the year 2003 – 2005. The banknotes can still be seen and used in common manners.

  In 2016, after the passing of King Bhumibol, the Bank of Thailand issued the special series "The tribute to the great King Bhumibol". The reverses are replaced with the portrait of King Bhumibol through his life. The banknotes were rare at the first time being issued. As of 2018, however, the bills are commonly found and circulated in Thailand. Som...

  The 17th series banknotes are the current ones issued for circulation in Thailand from 2018 on. Since the Thai ritual of printing the current king's portrait on the obverse, the King Bhumibol's passing leading the Bank of Thailand to reissue the new version featuring the new king, Vajiralongkorn's portrait. The banknotes's reverses are designed on ...

  In addition to the banknotes currently in circulation, numerous commemorative notes have been issued: 1. 5 baht (1969): Date of the inauguration of the note printing works, Bank of Thailand (commemorative text added to regular 5 baht notes) 2. 10 baht (1969): Date of the inauguration of the note printing works, Bank of Thailand (commemorative text ...

 4. Baht Thái sang Đồng Việt Nam Đổi tiền THB sang VND theo tỷ giá chuyển đổi thực THB VND 1.00000 THB = 714.16600 VND Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 10:34 UTC Theo dõi tỷ giá chuyển đổi Chúng tôi không thể gửi tiền giữa các loại tiền tệ này Chúng tôi đang chuẩn bị. Hãy đăng ký để được thông báo, và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi có thể.

 5. translate.google.comGoogle Dịch

  Dịch vụ của Google, được cung cấp miễn phí, dịch nhanh các từ, cụm từ và trang web giữa tiếng Anh và hơn 100 ngôn ngữ khác.

 6. 100 baht Thái = 71.477,06 đồng Việt Nam vào ngày 27/01/2023. 10.000 THB.

 1. People also search for