Yahoo Web Search

 1. NAVER Từ điển Hàn-Việt

  korean.dict.naver.com › vietnamese

  Cung cấp các chức năng như nghe tiếng Việt/từ đầu tiếng Hàn, IME tiếng Việt/Hàn, màn hình phiên bản tiếng Việt.

 2. Hán Việt tự điển, Thiều Chửu, Hà Nội, 1942. Từ điển Hán Việt, Trần Văn Chánh, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 1999. Hán Việt tân từ điển, Nguyễn Quốc Hùng, NXB Khai Trí, Sài Gòn, 1975. Bảng tra chữ Nôm, Hồ Lê, Viện Ngôn ngữ học, 1976.

 3. Từ Điển Từ Hán Việt

  www.tudientuhanviet.com

  Từ điển từ Hán Việt là một công cụ không thể thiếu đối với học sinh, sinh viên, giáo viên các cấp và những người làm công tác trong các ngành văn hoá, cũng như đối với những người học tập và sử dụng Tiếng Việt nói chung.

 4. Chinese - Vietnamese Dictionary :: Han Viet Tu Dien Trich Dan :: Phat Quang Dai Tu Dien :: Thieu Chuu

 5. NAVER Từ điển Hàn-Việt

  korean.dict.naver.com › kovidict › vietnamese

  Cung cấp các chức năng như nghe tiếng Việt/từ đầu tiếng Hàn, IME tiếng Việt/Hàn, màn hình phiên bản tiếng Việt.

 6. Từ điển Hán Việt trực tuyến 2.23

  dir.vietnam.online.fr › home › vnHanVietdic

  Từ điển Hán Việt trực tuyến 2.23

 7. Chinese - Vietnamese Dictionary :: Han Viet Tu Dien Trich Dan

 8. Đại từ điển Hán Việt

  www.rongmotamhon.net › tu-dien_han-viet_none_rong

  Liên kết cộng đồng, chia sẻ tri thức, hỗ trợ nghiên cứu và tu tập Phật pháp Đại từ điển Hán Việt trên Liên Phật Hội với nguồn dữ liệu tổng hợp đầy đủ nhất.

 9. 한국어기초사전

  krdict.korean.go.kr › vie › help

  Hệ thống đã xem xét ngôn ngữ và văn hóa của người học rồi dịch từ tiêu đề và phần giải nghĩa của Từ điển tiếng Hàn cơ sở sang tiếng Việt. Có thể tra cứu tìm hiểu từ vựng, tục ngữ·quán ngữ muốn biết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Việt.

 10. Từ điển Tiếng Việt. Tra cứu Từ điển Việt Việt. Vietnamese-Vietnamese Dictionary. Từ điển tổng hợp online.

 11. People also search for
 1. Ads
  related to: tu dien han viet