Yahoo Web Search

 1. Cvičení na určování slovních druhů

  www.pravopiscesky.cz › cviceni-na-urcovani

  Návod ke cvičení na určování slovních druhů. V následujících cvičeních budete označovat slovní druhy jen číslicemi, takže pro ty, kteří už pozapomněli, jak ve škole psali malá čísílka nad slova, pro jistotu připomínáme: 1 = podstatné jméno. 2 = přídavné jméno. 3 = zájmeno. 4 = číslovka. 5 = sloveso. 6 ...

 2. Určování slovních druhů – Procvičování online – Umíme česky

  www.umimecesky.cz › cviceni-urcovani-slovnich-druhu

  Určování slovních druhů – Určování slovních druhů – procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů.

 3. Slovní druhy – Procvičování online – Umíme česky

  www.umimecesky.cz › cviceni-slovni-druhy

  Ohebné slovní druhy. Mění svůj tvar, můžeme je skloňovat (dávat do různých pádů) nebo časovat (dávat do různých časů). Mezi ohebné slovní druhy řadíme: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa. 1. Podstatná jména označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, vztahů a pocitů.

 4. Slovní druhy - souhrnný test

  www.pravopisne.cz › 2014 › 03

  Zkuste určit všechny slovní druhy v našem novém testu, který je určen pro žáky základních a středních škol. Tentokrát jsme se zaměřili na ty slovní druhy, které jsou ve větách méně frekventované. Určete slovní druh zvýrazněných slov ve větách.

 5. Seznam cvičení

  www.onlinecviceni.cz › exc › pub_list_exc

  Seznam cvičení: www.onlinecviceni.cz : Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit! Ročník Předmět ... Slovní druhy:

 6. Test: Určování slovních druhů 1 - Moje čeština - Čeština na ...

  www.mojecestina.cz › article › 2016071901-test

  Slovní druhy (přehled) Určování slovních druhů (příběh) Moje čeština: výuka češtiny nemusí být nuda, učíme češtinu jinak , netradiční výuka češtiny, zábavné výukové materiály.

 7. Slovní druhy - cvičení - Slovní druh(y)

  www.slovnidruh.cz › slovni-druhy-cviceni

  Obtížnější cvičení na slovní druhy, které bylo inspirované dotazy na serveru Ontola.com. Procvičte si obtížné příklady v našem cvičení a už nikdy ve slovních druzích nechybujte. Slovní druhy patří k základům větných rozborů v českém jazyce, žáky provází od 5. ročníků až po střední školu, tudíž není vůbec špatné je dobře ovládat. Jejich znalost ...

 8. Slovní druhy - syrole.sweb.cz

  syrole.sweb.cz › CESKÝ_JAZ › 3_rocnik

  Slovní druhy 3. ročník. Urči slovní druhy. Maminka

 9. DRUHY SLOV - Luštěnky

  rysava.websnadno.cz › slovni_druhy3

  Urči správně druhy všech slov ve větě. Pak stiskni KONTROLA. Šli: jsme: od: zastávky, celou: cestu: nás: provázelo: psí: štěkání.

 10. Slovní druhy – pracovní listy - Digitální učební materiály RVP

  dum.rvp.cz › materialy › slovni-druhy-pracovni-listy

  Slovní druhy – pracovní listy základní vzdělávání – lehké mentální postižení » Jazyk a jazyková komunikace » 2.stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova Statistika

 11. People also search for