Yahoo Web Search

 1. About 15,700,000 search results

 1. Wikipedia Shqip është versioni shqip i Wikipedia-s, enciklopedisë së lirë. Ajo filloi më 12 tetor 2003 dhe tani përmban 84.261 artikuj. Wikipedia shqip e ka vendin te fiona75-të sipas listës së Wikipedia-ve.

 2. sq.wikipedia.org › wiki › WikipediaWikipedia - Wikipedia

  Wikipedia (Shqiptimi: Uikipedia; gjithashtu dhe si Vikipedia) është një enciklopedi online falas ndërkombëtare e shkruar dhe e mirëmbajtur nga një komunitet me vullnetar përmjet një sistem editimi të bazuar në wiki. Hapat e parë për krijimin e një enciklopedie të lirë gjuhën angleze u hodhën në janar të vitit 2001.

 3. sq.wikipedia.org › wiki › Faqja_kryesoreWikipedia

  Ismail Kadare (28 janar 1936) është një ndër shkrimtarët më të mëdhenj bashkëkohorë, akademik, ish-deputet i Kuvendit Popullor (1970-1982) dhe zëvendëskryetar i Frontit Demokratik. Si shkrimtar shquhet kryesisht për prozë, por kontributi i tij shtrihet edhe në dramaturgji, poezi dhe përkthime. Nisi të shkruajë kur ishte ende i ...

 4. Wikipedia Shqip është versioni shqip i Wikipedia-s, enciklopedisë së lirë. Ajo filloi më 12 tetor 2003 dhe tani përmban 84.261 artikuj. Wikipedia shqip e ka vendin te fiona75-të[1] sipas listës së Wikipedia-ve.[2] Wikipedia Shqip është versioni shqip i Wikipedia-s, enciklopedisë së lirë.

 5. sq.wikipedia.org › wiki › ShqipëriaShqipëria - Wikipedia

  Shqipëria bën pjesë në brezin subtropikal dhe përfshihet në zonën e klimës mesdhetare, me dimër të shkurtër e të butë dhe me verë të nxehtë e shumë të thatë. Klima e Shqipërisë ka ndryshime të mëdha nga një krahinë në tjetrën dhe kontraste të mëdha në temperaturë, reshje, ndriçimin diellor, lagështirën e ajrit, etj.

 6. sq.wikipedia.org › wiki › Gjuha_shqipeGjuha shqipe - Wikipedia

  Vendimet e Komisionit letrar shqip për gjuhën letrare e për drejtshkrimin e saj, u miratuan më vonë edhe nga Kongresi Arsimor i Lushnjës më 1920 dhe vijuan te zbatoheshin duke fituar terren në zyrat e shtetit dhe në shkolla (sidomos shkollat fillore - Xhuvani për një kohë të gjatë ishte sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit) deri në Luftën e Dytë Botërore.

 7. Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB) Asambleja e Përgjithshme (→ Presidenti ), Këshilli i Sigurimit (→ Antarët ), Këshilli Ekonomik dhe Social, Sekretariati ( Sekretari i Përgjithshëm, Zëvendësekretari i Përgjithshëm, Nënsekretari i Përgjithshëm ), Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, Këshilli i Mirëbesimit.

 1. People also search for