Yahoo Web Search

 1. About 329,000 search results

 1. Wikipedia Shqip është versioni shqip i Wikipedia-s, enciklopedisë së lirë. Ajo filloi më 12 tetor 2003 dhe tani përmban 84.261 artikuj . Wikipedia shqip e ka vendin te fiona 75-të [1] sipas listës së Wikipedia-ve.

 2. sq.wikipedia.org › wiki › Faqja_kryesoreWikipedia

  Përdorni shkronjat Ë, ë, Ç, ç gjatë shkrimit dhe trajtën e shquar në tituj. Nëse keni pyetje në lidhje me Wikipedia-n shkoni te Pyetje e Përgjigje. Për të bërë prova me wikitekst shkoni te Livadhi. Faqja për të diskutuar temat më të rëndësishme që lidhen me Wikipedia-n është Kuvendi.

 3. Wikipedia Shqip është versioni shqip i Wikipedia-s, enciklopedisë së lirë. Ajo filloi më 12 tetor 2003 dhe tani përmban 84.261 artikuj. Wikipedia shqip e ka vendin te fiona75-të[1] sipas listës së Wikipedia-ve.[2]

 4. Wikipedia nuk është enciklopedi në letër. Wikipedia nuk është një enciklopedi në letër, por një projekt enciklopedie digjital. Përveç verifikueshmërisë dhe pika të tjera të paraqitura në këtë faqe, nuk ka asnjë kufizim praktik për numrin e temave që Wikipedia mund të mbulojë dhe as një sasi të përgjithshme të përmbajtjes.

 5. Programi i edukimit. synon zhvillimin e Wikipedia-s duke shfrytëzuar kapacitetin kognitiv të nxënësve, studentëve dhe edukatorëve. Qëllimi i këtij programi është që të shtyjë edukatorët të përdorin Wikipedia si mjet mësimor për zhvillimin e shkathtësive të: shkrimit akademik, aftësive teknike, mendimit kritik, hulumtimit dhe.

 6. Faqja zyrtare e komunitetit të Wikipedias në gjuhën shqipe. Wikipedia është një projekt për të krijiuar një enciklopedi të lirë e cila do të shkruhet dhe redaktohet nga lexuesit e saj vullnetarë nga e tërë bota ... आणखी पहा. ७,८४८ लोक हे लाइक केले. ७,८५५ लोक हे ...

 7. en.wikipedia.org › wiki › AlbaniaAlbania - Wikipedia

  Albania has an area of 28,748 km 2 (11,100 sq mi) and is located on the Balkan Peninsula in South and Southeast Europe. [137] Its shoreline faces the Adriatic Sea to the northwest and the Ionian Sea to the southwest along the Mediterranean Sea.

 1. Searches related to wikipedia shqip dhe

  statistika wikipedia shqip dhe deget e sajwikipedia shqip
 1. People also search for