Yahoo Web Search

 1. About 749,000,000 search results

 1. Wikipedia tiếng Việt vượt từ vị trí thứ 43 về số lượng bài viết trong số các phiên bản của Wikipedia vào tháng 1 năm 2008 [10] đạt vị thứ 11 vào tháng 5 năm 2014. Đa số bài viết của Wikipedia tiếng Việt xuất bản bằng cách dịch (thủ công hoặc tự động) bài viết của các dự án Wikipedia ngôn ngữ khác trong đó dịch từ Wikipedia tiếng Anh nhiều nhất.

  • Bách khoa toàn thư mở trực tuyến
  • Tiếng Việt
 2. Wikipedia là dự án bách khoa toàn thư mở, đa ngôn ngữ mà mọi người đều có thể tham gia đóng góp. Mục tiêu của Wikipedia là xây dựng một bách khoa toàn thư hoàn chỉnh, chính xác và trung lập. Sự phát triển của Wikipedia tiếng Việt phụ thuộc vào sự tham gia của bạn.

 3. Vietnamese (Vietnamese: tiếng Việt) is an Austroasiatic language originating from Vietnam where it is the national and official language. Vietnamese is spoken natively by over 70 million people, several times as many as the rest of the Austroasiatic family combined.

 4. Wikipedia tiếng Việt là phiên bản tiếng Việt của dự án Wikipedia. Website được kích hoạt lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2002, lúc đó chỉ có bài viết đầu tiên của dự án là bài Internet Society. [1] Vì dự án không có đủ người đóng góp, Wikipedia tiếng Việt không có thêm bài viết nào cho đến tháng 10 năm 2003 khi Trang Chính được viết, [2] và dự án Wikipedia tiếng Việt được xem như "khởi ...

 5. www.wikipedia.orgWikipedia

  Wikipedia is a free online encyclopedia, created and edited by volunteers around the world and hosted by the Wikimedia Foundation.

 6. Vua Tiếng Việt is a Vietnamese television quiz show featuring Vietnamese vocabulary and language, which uses methods from Vietnamese vernacular and folk songs, but at the same time strives to keep factual consistency. The program is aired on 8:30 pm every Friday on VTV3, starting from September 10, 2021, and is hosted by Nguyễn Xuân Bắc.

 1. People also search for