Yahoo Web Search

 1. Khoa học – Wikipedia tiếng Việt

  vi.wikipedia.org › wiki › Khoa_học

  Khoa học (tiếng Anh: science) là hệ thống kiến thức về những định luật, cấu trúc và cách vận hành của thế giới tự nhiên, được đúc kết thông qua việc quan sát, mô tả, đo đạc, thực nghiệm, phát triển lý thuyết bằng các phương pháp khoa học.

 2. Nhà khoa học – Wikipedia tiếng Việt

  vi.m.wikipedia.org › wiki › Khoa_học_gia

  Nhà khoa học, theo nghĩa rộng, là người tham gia vào những hoạt động mang tính hệ thống nhằm thu được tri thức trong một lĩnh vực nào đó. Theo nghĩa hẹp hơn, một nhà khoa học là người áp dụng các phương pháp khoa học trong nghề nghiệp của họ.

 3. Tiến sĩ khoa học – Wikipedia tiếng Việt

  vi.m.wikipedia.org › wiki › Tiến_sĩ_khoa_học

  Tiến sĩ khoa học (tiếng Pháp: Docteur des Sciences) ra đời năm 1808 và không còn dùng nữa kể từ sau cải cách năm 1974 khi Pháp thống nhất học vị tiến sĩ của các ngành khác nhau (tiến sĩ khoa học, tiến sĩ văn chương và khoa học nhân văn, tiến sĩ luật, tiến sĩ khoa học kinh tế, tiến sĩ khoa học chính trị,...) thành một học vị duy nhất là tiến sĩ để tránh nhầm lẫn.

 4. Khoa học máy tính – Wikipedia tiếng Việt

  vi.m.wikipedia.org › wiki › Khoa_học_máy_tính

  Khoa học máy tính là cách tiếp cận khoa học và thực tiễn để tính toán và các ứng dụng của nó và nghiên cứu có hệ thống về tính khả thi, cấu trúc, biểu hiện và cơ giới hóa các thủ tục (hoặc các thuật toán) cơ bản làm cơ sở cho việc thu thập, đại diện, xử lý, lưu trữ, truyền thông và truy cập thông tin.

 5. Khoa học tự nhiên – Wikipedia tiếng Việt

  vi.m.wikipedia.org › wiki › Khoa_học_tự_nhiên

  Khoa học tự nhiên, hay Tự nhiên học, (tiếng Anh:Natural science) là một nhánh của khoa học, có mục đích nhận thức, mô tả, giải thích và tiên đoán về các hiện tượng và quy luật tự nhiên, dựa trên những dấu hiệu được kiểm chứng chắc chắn.

 6. Giả khoa học – Wikipedia tiếng Việt

  vi.m.wikipedia.org › wiki › Giả_khoa_học

  Thuật ngữ giả khoa học (tiếng Anh: pseudoscience) có nghĩa tiêu cực và người trong giới, mà khoa học gọi là kẻ giả khoa học, luôn phản đối cách xếp loại này. Một học thuyết có thể bị coi là giả khoa học trên nhiều nguyên nhân khác nhau.

 7. Phân khoa đại học – Wikipedia tiếng Việt

  vi.wikipedia.org › wiki › Phân_khoa_đại_học

  Như vậy, phân khoa tương đương với một trường đại học đơn ngành theo mô hình phân tán ngành học. Dưới phân khoa là các khoa (tiếng Anh: department; trước 1975 ở miền Nam Việt Nam gọi là ban). Ở một số viện đại học, dưới một số phân khoa còn có thể là "trường" (school).

 8. Bách khoa toàn thư – Wikipedia tiếng Việt

  vi.wikipedia.org › wiki › Bách_khoa_toàn_thư

  Bách khoa toàn thư Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy.

 9. Isaac Newton – Wikipedia tiếng Việt

  vi.wikipedia.org › wiki › Isaac_Newton

  Isaac Newton Jr. (25 tháng 12 năm 1642 hoặc 4 tháng 1 năm 1643 – 20 tháng 3 năm 1726 hoặc 1727) là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim người Anh, được nhiều người xem là một trong những nhà khoa học vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử, với ...

 10. Benjamin Franklin – Wikipedia tiếng Việt

  vi.wikipedia.org › wiki › Benjamin_Franklin

  Benjamin Franklin (17 tháng 01 năm 1706 - 17 tháng 4 năm 1790) là một thành viên trong nhóm lập quốc của Hoa Kỳ. Ông cũng là một chính trị gia, nhà khoa học, nhà văn, thợ in, triết gia, nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, nhà ngoại giao hàng đầu.

 11. People also search for