Yahoo Web Search

 1. Microsoft Windows - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows

  Windows 95C në vitin 1997 (versioni 4.00.950C MSDOS 7.1) Windows 98, dy verzione: verzioni i parë në vitin 1998 (versioni 4.10.1998 MSDOS 7.1) Windows 98 Second Edition në vitin 1999 (versioni 4.10.2222 MSDOS 7.1) Windows Me në vitin 2000 (versioni 4.90.3000 MSDOS 8.0) Të gjitha këta sisteme operative kan emrin e përbashkët Windows 9x.

 2. Windows 8 - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Windows8

  Snap feature: Desktop, along Wikipedia App snapped into a sidebar to the right side of the screen. In Windows 8, desktop and everything on it is treated as one Metro-style app. Windows 8 introduces a new style of application, Windows Store apps.

  • Microsoft
  • August 1, 2012; 8 years ago
 3. People also ask

  What is Windows image acquisition API?

  What is the latest version of Windows 10?

  What is image preview in Windows Me?

 4. Windows 7 - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Windows_7

  Windows 7 is a personal computer operating system that was produced by Microsoft and released as part of the Windows NT family of operating systems. It was released to manufacturing on July 22, 2009, and became generally available on October 22, 2009.

  • July 22, 2009; 11 years ago
  • IA-32 and x86-64
 5. Windows 10 - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Windows_10

  Windows 10 është sistem operativ i kompjuterave personal të prodhuara nga Microsoft si pjesë e Windows NT familje e sistemeve operative. Ai është pasardhës i Windows 8.1, dhe ishte lëshuar për prodhim me 15 korrik të vitit 2015, dhe është shitur me pakicë në 29 korrik 2015.

 6. Windows 10 - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Windows_10

  Windows 10 A version of the Windows NT operating system Screenshot of Windows 10 version 20H2, showing the Start Menu and Action Center in light theme Developer Microsoft Written in C, C++, C# OS family Microsoft Windows Source model Closed-source Source-available (through Shared Source Initiative) some components open source Released to manufacturing July 15, 2015 ; 5 years ago (2015-07-15 ...

 7. Windows 7 - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Windows_7

  Windows 7 u nxor për shitje me 22 korrik 2009 dhe arriti disponueshmërinë e përgjithshme të shitjes me pakicë më 22 tetor 2009, tre vjet pas krijimit te paraardhësit të tij Windows Vista u nxore në shitje dhe serveri homolog i Windows 7 Windows Server 2008 R2. Ndryshe nga paraardhësi i tij Windows Vista i cili prezantoi një numër ...

 8. Windows Me - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Windows_ME

  Windows Me was the last operating system released in the Windows 9x series that was targeted specifically at home PC users, and included Internet Explorer 5.5, Windows Media Player 7, and the new Windows Movie Maker software, which provided basic video editing and was designed to be easy to use for home users.

 9. Windows 8 - Wikipedia

  sq.wikipedia.org/wiki/Windows_8

  Windows 8 është versioni i sistemit operativ Windows ndër-platformësh i komercializuar nga 26 tetori 2012. Versioni i ndërmjetshëm Windows 8.1 në vitin 2013 dhe pasardhësi tij është Windows 10 , i dalur në vitin 2015 .

 10. Microsoft Defender - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Windows_Defender

  Microsoft Defender Antivirus (known as Windows Defender Antivirus before Windows 10 May 2020 Update or Windows Defender before Windows 10 Creators Update) is an anti-malware component of Microsoft Windows. It was first released as a downloadable free anti-spyware program for Windows XP, and was later shipped with Windows Vista and Windows 7.

 11. People also search for