Yahoo Web Search

  1. Národní divadlo - Wikipedie

    cs.wikipedia.org/wiki/cs:Národní divadlo...

    Národní divadlo v Praze patří mezi nejznámější divadla v České republice. Novorenesanční budova divadla od Josefa Zítka na rohu Národní třídy a Masarykova nábřeží na Novém Městě, národní kulturní památka, je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi, jak z hlediska obecně národně kulturního a historického, tak i z hlediska čistě architektonického.

    • profesionální divadlo
    • Česko
  2. People also search for