Yahoo Web Search

 1. Long-tailed vole - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Long-tailed_vole

  1 day ago · In the Malheur National Wildlife Refuge, they reside among marshes of hardstem bullrush (Schoenoplectus acutus), cattail (Typha latifolia), baltic rush (Juncus balticus), and sedges . They are found at elevations from sea level up to 3,650 m (11,980 ft) above sea level.

 2. Tule fog - Wikipedia

  nl.wikipedia.org › wiki › Tule_fog

  1 day ago · Het fenomeen is vernoemd naar de draslanden met tule-bies (Schoenoplectus acutus), tulares genoemd. Deze mist staat bekend als de oorzaak van nogal wat verkeersongevallen in Californië. De mist kan de zichtbaarheid tot een absoluut minimum beperken.

 3. People also search for