Yahoo Web Search

 1. About 21,100,000 search results

 1. en.wikipedia.org › wiki › Buhid_scriptBuhid script - Wikipedia

  Surat Buhid is an Abugida used to write the Buhid language. As a Brahmic script indigenous to the Philippines, it closely related to Baybayin and Hanunó'o. It is still used today by the Mangyans, found mainly on island of Mindoro, to write their language, Buhid, together with the Filipino latin script.

  • Buhid
  • Abugida
 2. Báo chí Việt Nam cũng có bài viết giới thiệu Wikipedia tiếng Việt. Điều này có thể tăng thêm lượng người sử dụng tiếng Việt biết đến dự án. Từ đó đến nay cộng đồng đã phát triển góp phần giúp Wikipedia góp mặt trong 30 trang web có số lượng truy cập nhiều nhất ...

  • Bách khoa toàn thư mở trực tuyến
  • Tiếng Việt
 3. Hệ chữ viết. a Bảng chữ cái đặc trưng. b Bị giới hạn. Hệ chữ viết là một phương pháp lưu trữ thông tin chuyển giao tin nhắn (thể hiện suy nghĩ hoặc ý tưởng) được tổ chức (thông thường được chuẩn hóa) trong một ngôn ngữ bằng cách mã hóa và giải mã theo cách ...

 4. Mar 16, 2023 · The Buhid or Mangyan alphabet is thought to have descended from the Kawi script of Java, Bali and Sumatra, which in turn descended from the Pallava script, one of the southern Indian scripts derived from Brahmi . The Buhid alphabet is still used in the Philipines by the Buhid people of Mindoro. Buhid is also written with the Latin alphabet.

 5. People also ask

  What is Buhid script?

  What is the origin of the Buhid alphabet?

  What is the letter order of Buhid?

  How many consonants are in the Buhid script?

 6. Surat Buhid is an Abugida used to write the Buhid language. As a Brahmic script indigenous to the Philippines, it closely related to Baybayin and Hanunó'o. It is still used today by the Mangyans, found mainly on island of Mindoro, to write their language, Buhid, together with the Filipino latin script.

 1. People also search for