Yahoo Web Search

  1. About 1,290,000 search results

  1. Jul 25, 2016 · REPRESENTASYONAL / IMPORMATIBO. - Gamit ng wika upang ipaalam o ibigay ang iba’t ibang impormasyon/datos sa iba. Mayroong nagaganap na pagpapalitan ng kaisipan tulad ng pag-uulat, pagtuturo, pagpapaliwanag, pagsagot, paglalahad, paghahatid ng mga mensahe, pagbibigay ng impormasyon atbp. Mahalaga ang papel ng wika sa mga pagbabagong nangyayari ...

  2. GAMIT NG WIKA SA LIPUNAN - Ang bidyong ito ay tumatalakay sa isang konseptong pangwika tungkol sa iba't ibang gamit ng wika sa lipunan ayon kay MAK Halliday....

  3. Mar 18, 2018 · Gamit ng Wika sa Lipunan ayon kay Michael A.K. Halliday • 1. Instrumental 6. Representatibo • 2. Regulatoryo 7. Impormatibo • 3. Interaksyunal • 4. Personal • 5. Heuristiko 10. • ..Videosgamit ng wika 11. • Maging mapanuri at mapagmatyag!!! • Ngayon kilalanin natin ang mga uri ng gamit wika ayon sa larawang ating nakikita. 12. 1 ...

  4. Jul 5, 2017 · Regulatoryo. Ito ang gamit ng wika na nagbibigay sa mga tao para alalayan ang mga pangyayaring nagaganap. Halimbawa. Pag-ayon, pagtutol, pag-alalay sa kilos/ gawa. Pagtatakda ng mga tuntunin at alintuntunin sa paglalaro. Pagsagot sa telepono. Pagtatalumpati sa bansa.

  5. Jan 8, 2022 · Ang wika ay mahalaga sa maraming aspeto tulad ng edukasyon, pamahalaan, media, at pang-araw-araw na buhay. Dahil dito, ang ating kultura ay napapanatili, napapayabong, at napapalaganap. Sa puntong ito, bakit mahalaga ang wika sa lipunan? upang maipahayag ng klaro ang iba’t ibang adbokasiya at pangangailangan. para sa malayang pamamahayag ...

  6. Jul 28, 2019 · 49. TAKDANG ARALIN : IBIGAY ANG ANIM NA PARAAN NG PAGGAMIT NG WIKA SA LIPUNAN AYON KAY JAKOBSON (2003) AT MAGBIGAY NG MGA HALIMBAWA. 50. ACTIVITY : PARAAN NG PAGBABAHAGI NG WIKA. Magbigay ng sariling halimbawa para sa bawat paraaan ng pagbabahagi ng wika ayon sa mga sinabi ni Jacobson (2003) 51.

  7. Regulatoryo. Bahagi ng isang lipunan ang mga batas at patakaran. At hindi maisasagawa at maipatutupad ang mga ito kung walang wika. Kaya naman ang wika ay isa ring regulatoryong/ regulatori na nakatutulong sa isang lipunan. Sa pamamagitan ng wika ay nakokontrol nito ang ugali, asal, disiplina, sitwasyon, kaganapan, o maging kung paano mamuhay ...

  1. People also search for