Yahoo Web Search

 1. About 35 search results

 1. sq.wikipedia.org › wiki › GravitetiGraviteti - Wikipedia

  Ligji i Gravitetit. Të gjithë trupat tërhiqen reciprokisht, d.m.th. të gjithë trupat veorijnë ndërmjet vete me forca tërheqëse. Dukuritë e tilla sikurse janë: Lëvizja e Hënës sipas një orbite të mbyllur rreth Tokës, lëvizja e planetëve rreth Diellit etj., ndodhin nën ndikimin e tërheqjes së përgjithshme të gravitetit.

 2. sq.wikipedia.org › wiki › EnergjiaEnergjia - Wikipedia

  Energjia ka të bëjë edhe me fuqinë, e kërkuar për të lëvizur apo zhvendosur një peshë, në një largësi të caktuar. Sa më e rëndë të jetë pesha ose sa më e gjatë largësia, aq më shumë energji nevojitet. Energjia është aftësi e trupit për të kryer punë. Ajo nuk është trup apo substancë, energjia është madhësi ...

 3. The Indian Premier League (IPL), also officially known as TATA IPL for sponsorship reasons, is a professional men's Twenty20 cricket league, contested by ten teams based out of seven Indian cities and three Indian states. The league was founded by the Board of Control for Cricket in India (BCCI) in 2007.

 4. en.wikipedia.org › wiki › OreganoOregano - Wikipedia

  Oregano is a culinary herb, used for the flavour of its leaves, which can be more intense when dried than fresh. It has an earthy, warm, and slightly bitter taste, which can vary in intensity. Good-quality oregano may be strong enough almost to numb the tongue, but cultivars adapted to colder climates may have a lesser flavour.

 1. People also search for