Yahoo Web Search

  1. About 933,000 search results

  1. Wikipedia trực thuộc Wikimedia Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận cũng đồng thời điều hành nhiều dự án khác. Các dự án này hoặc là đa ngôn ngữ hoặc đã có phiên bản tiếng Việt.

  2. 52075003. Wikipedia ( / ˌwɪkɪˈpiːdiə / ⓘ WIK-i-PEE-dee-ə hoặc / ˌwɪkiˈpiːdiə / ⓘ WIK-ee-PEE-dee-ə) là một bách khoa toàn thư mở trực tuyến đa ngôn ngữ [4] được sáng lập và duy trì bởi một cộng đồng biên tập viên tình nguyện và chạy trên nền tảng wiki . Tính đến tháng 1 ...

  3. Wikipedia tiếng Việt là phiên bản tiếng Việt của Wikipedia Website lần đầu kích hoạt vào tháng 11 2002 và chỉ có bài viết đầu tiên của dự án là bài Internet Society. [1] Wikipedia tiếng Việt không có thêm bài viết nào cho đến tháng 10 năm 2003 khi Trang Chính ra mắt. [2]

  4. Bách khoa toàn thư là bộ sách tra cứu kiến thức tổng quát trên nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau [1] (ví dụ Encyclopædia Britannica bằng tiếng Anh và Brockhaus bằng tiếng Đức là những bộ khá nổi tiếng), hoặc có thể là bộ sách tra cứu chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó ...

  5. Wikipedia là một bách khoa toàn thư. Một bách khoa toàn thư là nơi tổng hợp kiến thức bằng chữ viết. Wikipedia được phân phối tự do , và có bao gồm những yếu tố của các bách khoa toàn thư, niên giám và từ điển địa lý chung và chuyên dụng.

  6. Việt Nam, quốc hiệu là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một quốc gia nằm ở cực Đông của bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á, giáp với Lào, Campuchia, Trung Quốc, biển Đông và vịnh Thái Lan.

  7. Bài viết chọn lọc tại Wikipedia tiếng Việt. Bách khoa toàn thư Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.289.074 bài viết. Trong số đó, 437 bài có chất lượng tốt đã được các thành viên bình chọn là bài viết chọn lọc.

  1. People also search for