Yahoo Web Search

  1. About 236,000,000 search results

  1. This extension adds a button to your browser toolbar. Click the translate icon whenever you want to translate the page you're visiting. The extension also automatically detects if the language of a page you're on is different from the language you're using for your Google Chrome interface.

  2. ‎Dịch giữa tối đa 133 ngôn ngữ. Tính năng được hỗ trợ còn tuỳ theo ngôn ngữ: • Văn bản: Dịch giữa các ngôn ngữ bằng cách nhập văn bản • Ngoại tuyến: Dịch không cần kết nối Internet • Dịch nhanh trên máy ảnh: Dịch nhanh văn bản trên hình ảnh đơn giản bằng cách trỏ máy ảnh vào văn bản • Ảnh ...

  3. Giúp cải thiện Google Dịch. Để giúp người khác hiểu rõ hơn về ngôn ngữ của bạn, bạn có thể gửi ý kiến phản hồi cho nền tảng Đóng góp cho Google Dịch. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến các ngôn ngữ viết được sử dụng rộng rãi trên web, cũng như các ngôn ngữ có ...

  4. Tải xuống và sử dụng Google Dịch. Bạn có thể dịch văn bản, chữ viết tay, ảnh và lời nói trong hơn 100 ngôn ngữ bằng ứng dụng Google Dịch. Bạn cũng có thể sử dụng Google Dịch trên web. Máy tính Android iPhone và iPad. Để dịch văn bản, lời nói và trang web trong hơn 100 ngôn ...

  5. Dịch nhanh các từ và cụm từ giữa tiếng Anh và hơn 100 ngôn ngữ.

  6. Dịch Việt Nhật, Nhật Việt với Jdict, dịch tiếng Nhật chuẩn, dễ dàng với tiện tích dịch Nhật Việt, Việt Nhật của Jdict, dịch tiếng việt sang tiếng nhật dich tieng nhật

  7. Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt| Google dịch tiếng Anh Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh - gg dịch Hướng dẫn cách google dịch tiếng Anh sang tiếng Việt và dịch tiếng Việt sang tiếng Anh giúp bạn đọc nắm được cách dịch tiếng Anh cơ bản & các phần mềm dịch Anh Việt hiệu quả nhất. 1.313

  1. People also search for