Yahoo Web Search

 1. About 29 search results

 1. sq.wikipedia.org › wiki › Gjuha_shqipeGjuha shqipe - Wikipedia

  Gjuha shqipe (ose thjesht shqipja) është gjuhë dhe degë e veçantë e familjes indo-evropiane që flitet nga rreth 7-10 milionë njerëz në botë, kryesisht në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, por edhe në zona të tjera të Evropës Juglindore ku ka një popullsi shqiptare, duke përfshirë Malin e Zi dhe Luginën e Preshevës.

 2. Gjatë një viti rregullisht kemi nga 2 zënie të Diellit, mund të kemi 3 dhe 4, por, në qoftë se zënia e parë ndodh në fillim të janarit, atëherë mund të kemi 5 zënie. Nga pikat e ndryshme të sipërfaqes së Tokës eklipsi i Diellit shihet ndryshe dhe nuk fillon në të njëjtën kohë.

 3. sq.wikipedia.org › wiki › HomeriHomeri - Wikipedia

  Homeri mendohet se ka jetuar rreth shek. IX pr. K. Për datën dhe vendlindjen ka mendime të ndryshme; shkenca ka pranuar si më të mundshme Smirnën, qytet kolonial grek në Azinë e Vogël (Izmiri i sotëm në Turqi). Homeri ka jetuar shumë kohë më vonë nga koha kur ka ndodhur Lufta e Trojës dhe nga kthimi i grekëve në atdhe.

 4. sq.wikipedia.org › wiki › GazetaGazeta - Wikipedia

  Gazeta është një botim periodik me përmbajtje aktuale dhe universale që u drejtohet lexuesve. Ajo ka si funksion dhënien e informacionit tek lexuesi nëpermjet fakteve. Lajmet në një gazetë janë të grupuara sipas problematikave që ato trajtojnë.

 1. People also search for