Yahoo Web Search

 1. About 357,000,000 search results

 1. translate.google.comGoogle Dịch

  Dịch vụ của Google, được cung cấp miễn phí, dịch nhanh các từ, cụm từ và trang web giữa tiếng Anh và hơn 100 ngôn ngữ khác.

 2. Google's service, offered free of charge, instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages.

 3. Google Dịch 4+ Bản dịch văn bản và giọng nói Google LLC #1 trong Tham khảo 4,4 • 71,4 N đánh giá Miễn phí Ảnh chụp màn hình iPhone iPad Dịch giữa tối đa 133 ngôn ngữ. Tính năng được hỗ trợ còn tuỳ theo ngôn ngữ: • Văn bản: Dịch giữa các ngôn ngữ bằng cách nhập văn bản • Ngoại tuyến: Dịch không cần kết nối Internet

  • (71.4K)
  • 117,4 MB
  • Tham Khảo
  • Google LLC
 4. translate.google.com.vn › mGoogle Dịch

  Trang chủ Google; Gửi ý kiến phản hồi; Quyền riêng tư và điều khoản; Chuyển sang trang web đầy đủ

 5. Bởi Nhóm Google Dịch. This extension adds a button to your browser toolbar. Click the translate icon whenever you want to translate the page you're visiting. The extension also automatically...

  • (44K)
 6. Bước 2: Thiết lập Google Dịch. Mẹo: Trong phiên bản 6.10 trở lên, bạn có thể sử dụng Giao diện tối trong ứng dụng Dịch. Vào lần đầu tiên mở Google Dịch, bạn sẽ được yêu cầu chọn ngôn ngữ chính và ngôn ngữ bạn dịch thường xuyên nhất. Để chọn từ các ngôn ngữ ...

 1. People also search for